De module Ouderbetrokkenheid bij anderstalige ouders wordt aangeboden in het kader van het Rotterdams Schakelklasproject.

De doelen van de bijeenkomsten zijn:
• Ik weet wat het belang is van ouderbetrokkenheid voor de ontwikkeling van kinderen.
• Ik weet hoe ik een relatie kan opbouwen met ouders van anderstalige kinderen.
• Ik weet waar ik op moet letten bij het voeren van een gesprek met anderstalige ouders.
• Ik weet hoe ik de competentie van ouders kan versterken met als doel het verbeteren van de samenwerking met school.

De bijeenkomsten hebben een informatief en interactief karakter: naast informatie overdracht vanuit de cursusleiders werkt u aan opdrachten en is er gelegenheid tot het uitwisselen van kennis en ervaringen met andere deelnemers.

Doelgroep

De bijeenkomsten zijn primair gericht op leerkrachten basisonderwijs, die werken met nieuwkomers. Andere belangstellenden zijn van harte welkom, maar houd er rekening mee dat de inhoud van de bijeenkomst afgestemd is op de genoemde doelgroep.

Wanneer en waar?

De module bestaat uit twee bijeenkomsten:
• Woensdag 20 juni - 14.00-17.00 uur
• Woensdag 27 juni – 14.00-17.00 uur

De bijeenkomsten vinden plaats bij de CED-Groep (Dwerggras 30, 3068 PC Rotterdam). 
De bijeenkomsten zijn gratis. Het is wel de bedoeling aan beide bijeenkomsten deel te nemen.

Inschrijven

Inschrijven kan via www.cedgroep.nl/schakelklas  • 20 juni 2018
  • PO