De Conferentie Loopbaanleren is hét evenement waar decanen en andere onderwijsprofessionals die zijn betrokken bij loopbaanleren, elkaar ontmoeten en aan de slag gaan met vragen als: Hoe zorg je ervoor dat leerlingen goede keuzes maken voor vervolgonderwijs of een vervolgopleiding? En: Wat gebeurt er in Rotterdam op dit gebied?

Petra Biemans, lector HRM & persoonlijk ondernemerschap bij Hogeschool In Holland, geeft een boeiende presentatie over de rol van 21ste -eeuwse vaardigheden bij loopbaanleren. Na deze presentatie kun je meedoen aan verschillende workshops over ouderbetrokkenheid, techniek in het basisonderwijs, good practices van LOB-beleid in het voortgezet onderwijs, aansluiting met mbo en met hbo en talentherkenning: hoe doe je dat? 

Voor wie?

De conferentie wordt georganiseerd voor alle onderwijsprofessionals die betrokken zijn bij loopbaanleren in po en vo.

Aanmelden

Deelname is kosteloos. Je kunt je aanmelden via loopbaanleren010@gmail.com

Tijd en locatie

Datum: 22 maart 2018
Tijd:13.00 - 17.00 uur
Locatie: Wolfert College, Walenburgerweg 128-130