Leren lezen is van wezenlijk belang voor schoolsucces en in het dagelijks leven. Uit internationaal onderzoek weten we dat Nederlandse leerlingen bovengemiddeld presteren op leesvaardigheid, maar minder goed scoren op leesmotivatie. Op veler verzoek staat dit jaar daarom het thema ‘Motiverend leesonderwijs’ centraal op de conferentie van het Kenniscentrum Begrijpend lezen. Met keynotes van Roel van Steensel (Vrije Universiteit Amsterdam) over leesmotivatie, leesweerstand en leerbevordering en Kees Broekhof (Sardes) over vrijetijdslezen als stimulans voor begrijpend lezen. Datum

Locatie
De conferentie vindt plaats bij Cursus-en vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht.

Programma en inschrijven
Kijk hier voor meer informatie over het programma en het inschrijfformulier.

Inlichtingen 
Voor inhoudelijke vragen kun je mailen naar Ernst Keijsers of Yvet van Noordt. Voor informatie over de organisatie, bel of mail het Cursus- en conferentiebureau van de CED-Groep: 010 4071612, conferenties@cedgroep.nl.