Hoe zorg je voor een prettige sfeer op school en in de klas? Wat is het gewenste gedrag? Hoe ga je hierover met elkaar in gesprek en welke afspraken maak je? En hoe zorg je ervoor dat deze effectief zijn?

Deze vragen staan centraal tijdens de conferentie Rotterdamse Onderwijscode op 31maart aanstaande bij Het Lyceum Rotterdam. Het programma start om 9.00 uur en duurt tot 12.00 uur (met aansluitend een lunch). Deze ochtend is bedoeld voor alle onderwijsprofessionals die werken op de Rotterdamse
PO, VO- en MBO-locaties.

Brug naar de wereld
Socioloog Iliass El Hadioui vertelt hoe u een brug slaat naar de wereld van jongeren. Hij leert ons denken vanuit de pedagogische driehoek van thuiscultuur, schoolcultuur en straatcultuur. Ook zullen we tijdens deze ochtend succesvolle voorbeelden uit de Rotterdamse onderwijspraktijk met elkaar delen. En presenteren we u de digitale menukaart waarmee u zelf en/of met uw collega's praktisch aan de slag kunt. De kaart inspireert u in het mee bouwen aan een schoolcultuur, waarin leefregels en gedragscodes geen papieren tijgers zijn, maar daadwerkelijk worden nageleefd en voorgelegd en waar alle betrokkenen elkaar daarop (durven) aanspreken. Thema's die aan de orde komen zijn: omgaan met elkaar, omgaan met materialen, rust en veiligheid en pesten. Ook dit is bouwen aan de toekomst van het Rotterdamse onderwijs. Onderwijs dat uitdaagt, vormt, weerbaar maakt en talent tot ontwikkeling
brengt.

Locatie
Het Lyceum Rotterdam, Beukelsdijk 91

Aanmelden
Mail voor meer informatie en aanmelden naar: onderwijs@rotterdam.nl