Op 25 oktober 2017 om 13.30 vindt een Kick-off als startschot van Rotterdam met LEF plaats in bibliotheek Rotterdam. Tijdens deze bijeenkomst, die plenair begint met een aangrijpend verhaal van een BN-er, presenteren de betrokken partners zich in diverse workshops en worden belangstellenden in de gelegenheid gesteld de inhoud van de LEF-kist te bekijken en zich eventueel al aan te melden om deel te nemen. Aanmelden voor deze Kick-off is al mogelijk.

LEFkist

Rotterdam met LEF geeft het onderwijs een tool om handen en voeten te geven aan het ter sprake brengen van het onderwerp diversiteit in de klas. De school ontvangt een LEFkist van bibliotheek Rotterdam, met daarin boeken en  een  lessenreeks per groep. De lessenreeks voor de groepen 1 t/m 8 vertrekt elk leerjaar vanuit een boek, geselecteerd op de belevingswereld van de leeftijdsgroep. Aan de hand van uitgeschreven lessen en bijgeleverde boeken kunnen de leerkrachten het thema op een luchtige wijze bespreekbaar maken in de klas. Om goed beslagen ten ijs te komen, ontvangt de school niet alleen de materialen in bruikleen, maar komt Schiedams LEF bovendien een docententraining en een gastles voor groep 7 verzorgen. Daarnaast kunnen scholen er voor kiezen om aanvullende voorlichtingen af te nemen bij de partners over vooroordelen, discriminatie en seksuele diversiteit.

Lees meer over Rotterdam met LEF.

> Meld je aan voor de Kick-off!

  • 25 oktober 2017
  • PO