De eerste Meetup010 van het schooljaar heeft als thema: 'Op reis door het Rotterdamse Onderwijs!'

Deze MeetUp is een reis langs po, vo, mbo, hbo en wo; er wordt stilgestaan bij de overgangen tussen deze onderwijsvormen. Sommige overgangen verlopen vloeiend en zonder problemen en sommige overgangen lijken op hoge drempels. Tijdens deze Meetup010 willen we met elkaar in gesprek hoe we kunnen komen 'van overgang naar doorstroom'. 

Datum: woensdag 11 oktober 2017
Locatie: Lyceum Kralingen, Witte Hertstraat 1, 3061CT Rotterdam
Inloop: 19.00 uur
Start: 19.30 uur
Einde: 22.00 uur

Zodra de definitieve invulling van het programma bekend is, is deze te vinden op de website.
Klik hier om je aan te melden voor Meetup010 #13.