Op donderdag 22 juni vinden in de Science Tower Rotterdam twee openbare lessen plaats, van Ellen Klatter en Mariëlle Theunissen.

 • Studiesucces vereist een verschuiving van rendement naar engagement
  Door: Ellen Klatter, lector Studiesucces bij Hogeschool Rotterdam
  De mate van studiesucces wordt meestal uitgedrukt in rendement: het percentage studenten dat de opleiding binnen vijf jaar succesvol afrondt. Zo bezien lijkt de term ‘studiesucces’ vooral een management issue. Het begrip lijkt ver af te staan van de docent voor de klas en van het docententeam. Ook studenten zelf spreken niet in termen van studiesucces. Studiesucces uitgedrukt in rendementspercentages heeft voor hen geen connectie met het proces van succesvol studeren. Maar studiesucces is een belangrijke factor binnen het hbo. Op dit moment behaalt slechts één op de twee studenten uit het hbo het Bachelor-diploma binnen de gestelde vijf jaar. Om dit percentage te laten stijgen, pleit Ellen Klatter, lector Studiesucces bij Hogeschool Rotterdam, voor een nieuwe manier van denken over studiesucces, waarin niet rendement, maar engagement centraal staat.
   
 • Samen opleiden
  Door: Mariëlle Theunissen, lector Samen Opleiden bij Hogeschool Rotterdam
  “Vergeet maar snel wat je op de lerarenopleiding hebt geleerd, in de praktijk gaat het heel anders”. Gelukkig komt deze uitspraak in opleidingsscholen nauwelijks meer voor. In opleidingsscholen werken scholen en lerarenopleidingen namelijk intensief samen bij het opleiden van leraren. Doel is om de schok bij de overgang naar de praktijk te verzachten en zo leraren langer te behouden voor het beroep. Mariëlle Theunissen, lector Samen Opleiden bij Hogeschool Rotterdam, onderzoekt hoe opleidingsscholen in het basis-, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs samen met hogescholen aankomende docenten (nog) beter kunnen opleiden.

 

Locatie en tijd
De openbare lessen vinden plaats om 13.30 uur, Rotterdam Science Tower, Marconistraat 16, 3029 AK Rotterdam

Aanmelden
Aanmelden kan via deze site.