Sociaal emotioneel leren helpt kinderen om te gaan met zichzelf en met anderen. Kinderen die hun eigen emoties begrijpen, kunnen zich ook beter inleven in anderen. En daardoor onstaat er minder snel conflicten.

Het ontwikkelen van empathie is hierbij één van de belangrijkste kwaliteiten. Verschillende programma’s geven leraren houvast bij het vormgeven van lessen op het gebied van sociale vaardigheden. Maar er is nog een andere manier om empathie bij kinderen te vergroten - en de leerkracht hoeft daarbij niet eerst zelf op cursus: een baby in de klas!

Roots of Empathy

Roots of Empathy is een wetenschappelijk onderbouwd klassikaal programma. Het heeft significant effect op het verminderen van agressie onder schoolkinderen. Het programma vergroot de sociaal emotionele competentie en het bevordert empathie bij kinderen. Pestgedrag neemt voor lange termijn af (tot drie jaar erna) en kinderen vertonen meer pro-sociaal gedrag.
Het programma is succesvol gebleken in verschillende landen, maar loopt nog niet in Nederland. Tijdens de middagconferentie op 19 april hoor je alles over de mogelijkheden.

Tijd en locatie

Donderdag 19 april van 16.00 - 19.00 uur
Conferentiecentrum Mozartlaan 150, Rotterdam

Programma

15.30 uur inloop
16.00 uur opening/introductie Maria Ohoioeloen: nam het hetinitiatief om het Roots of Empathy-programma naar Nederland te brengen
16.15 uur Mary Gordon (in het Engels): initiatiefnemer en oprichter van Roots of Empathy
17.00 uur Simone Mark: oprichter van het Centrum Pedagogisch Contact en auteur van het boek Pedagogisch Contact
17.45 uur vragen/discussie
18.00 uur implementatie traject Maria Ohoioeloen
18.30 uur borrel 

In verband met het beperkt aantal plaatsen, kunnen per school maximaal 2 personen inschrijven. Personen die tot de doelgroep behoren krijgen voorrang.

Meer informatie in de flyer

Aanmelden voor de conferentie