‘TALKX - Sprekend Kind’ is het tweede Sprekersevenement in Rotterdam, georganiseerd door, en met verhalen van kinderen uit het basisonderwijs. Tien kinderen, uit de groepen 5 & 6 (8 t/m 11 jaar) zullen op 7 juni 2017 het grote podium beklimmen om u te vertellen hoe zij de wereld zien, wat hen raakt en waar ze van dromen.

Als we zorg willen dragen voor de ontwikkeling van onze kinderen, dan zullen we moeten luisteren naar hun belevingswereld. Naar hoe zij de wereld zien en ervaren. Naar wat ze nodig hebben en waar ze naar verlangen. Als we als volwassenen willen ( leren) luisteren naar een belevingswereld die niet de onze is zullen we veel meer horen dan we hadden gedacht. We helpen kinderen hun verhaal te verwoorden en aan u te presenteren.

'Kinderen kunnen veel meer dan dat volwassenen denken.'
Fleur Overgaauw (12 jaar), oud Talkx spreker

TALKX- Sprekend Kind biedt kinderen tools om hun persoonlijke verhaal te verwoorden en te delen met hun omgeving. Door aandacht en vertrouwen te geven aan de belevingswereld van het kind leren we hen zorg te dragen voor hun eigen emotionele welzijn en daarmee ook open te staan voor het welzijn van anderen. Stichting Talkx wil iedereen inspireren om de belevingswereld van kinderen serieus te nemen. Talkx ontwikkelt op dit moment een lesmethodiek voor basisscholen om zelf aan de slag te gaan met deze unieke manier om kinderen tools aan te bieden om hun verhaal te verwoorden.

'Ik zat elke Talkx met open mond te luisteren. Laten zien wat er in kinderen zit, dat is zo divers, zo mooi, zo indrukwekkend. Laten we dat meer doen!'
Claire Boonstra, Operation Education

Locatie
Hofpleintheater, Benthemplein 13, Rotterdam.

Info
Voor meer informatie neem contact op met talkx.sprekend.kind@gmail.com of Leander de Rooij (Oprichter TALKX , Sprekerscoach).

Reserveren
De toegang is gratis, maar het is wel de bedoeling vooraf een plaats te reserveren. Na reservering rekent de organisatie op uw aanwezigheid.
Reserveren kan via deze link.