Donald Duck als middel tegen taalachterstand

Door Renate Mamber
, 25 augustus 2017
 

De kinderen van groep 3 tot en met 8 van de Da Costaschool krijgen een jaar lang een gratis abonnement op het weekblad Donald Duck. Het gaat om een proef. School en gemeente hopen dat het abonnement kinderen stimuleert thuis meer te lezen. Dat kan  een positief effect hebben op de taalvaardigheid.

De leerlingen van de Da Costaschool komen op woensdag 23 augustus samen in de aula, maar weten nog niet waarvoor. Wel zien ze overal plaatjes van Donald Duck hangen. Aanwezig is onder andere Marco Pastors, directeur van Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ), de organisatie die zich richt op het wegwerken van achterstanden bij bewoners van Rotterdam Zuid.

‘Kennen jullie Donald Duck?’ vraagt Pastors. Alle vingers gaan de lucht in. Als de kinderen horen dat ze het blad een jaar lang gratis thuis krijgen, zijn ze verrast, blij en enkelen zelfs een beetje beduusd.

Idee

Het idee komt van Marcel Dela Haije. Als stadsmarinier van de gemeente Rotterdam houdt hij zich in de breedste zin bezig met initiatieven om de stad veiliger te maken. Hij kreeg het idee voor een gratis abonnement na een lezing van Marco Pastors over taalachterstand. ‘Pastors vertelde dat de taalachterstand waarmee veel kinderen in Rotterdam Zuid op school komen, ook later nog een grote invloed heeft. Ik wist dat wel, maar ik had het me toch niet zo gerealiseerd.’

Haije heeft zelf fijne herinneringen aan de Donald Duck. ‘Ik las het blad altijd stiekem in de Albert Heijn. Ook mijn kinderen zijn met de Donald Duck opgegroeid. Ik heb zelf gemerkt dat hun woordenschat door de Donald Duck is vergroot.’


foto: Jan van der Ploeg

Aantrekkelijk

Met deze proef wil Haije ontdekken wat er gebeurt als je lezen voor kinderen heel laagdrempelig en aantrekkelijk maakt. ‘Je merkt aan het enthousiasme van de kinderen dat Donald Duck heel dicht bij ze staat. We willen ontdekken of kinderen dankzij de Donald Duck meer gaan lezen. In Rotterdam Zuid zijn veel families waar thuis niet veel Nederlands wordt gesproken. Dit is een manier om het Nederlands toch in de huiskamer te krijgen.’

Ook Marco Pastors haalt dit argument aan. ‘We zoeken manieren om kinderen thuis meer Nederlands te laten gebruiken. Op school gebeurt alles in het Nederlands, maar thuis niet altijd. Terwijl uit onderzoek is gebleken dat kinderen de helft van wat ze leren, thuis leren. Eigenlijk is deze proef al geslaagd als kinderen enthousiast zijn en het blad thuis met plezier lezen.’

Pia Poot, directeur van de Da Costaschool, vertelt dat de leerkrachten op school met enige regelmaat op de Donald Duck zullen inhaken. ‘We zullen elke week een opvallend woord uit de Donald Duck halen en die verzamelen in een soort Donald Duck-woordenboek. Ook zullen we zo nu en dan een thema uit de Donald Duck gebruiken voor bijvoorbeeld een tekenles.’

Onderzoek

Zowel Pia als Pastors geeft aan dat het moeilijk is om in het tijdsbestek van een jaar het effect van het lezen van de Donald Duck op woordenschat en begrijpend lezen goed te meten. Leraar in opleiding (Lio) Marion Schinkel zal een kleinschalig onderzoek in groep 4 doen om gegevens over het effect te verzamelen.

Op wat er gebeurt als de proef een succes wordt, wil stadsmarinier Haije niet vooruitlopen. ‘Laten we eerst kijken wat de effecten zijn.’

foto: Jan van der Ploeg

Een reactie plaatsen