Meet Up 010: Rotterdamse leraren wisselen uit en ondernemen acties voor beter onderwijs

Door Ineke Westbroek
, 24 maart 2015

Leestijd: 5 minuten
 

Leerlingen eigenaar en docenten professioneel

‘Jullie doen het hartstikke goed, maar het kan beter.’ Tijdens Meet Up 010 vertellen leerlingen van het Wolfert Lyceum het docentenpubliek hoe zij hun leerlingen scherp kunnen houden met hun lessen. Zet bijvoorbeeld een groene kaart in voor leerlingen met een 7,5 of meer, zodat zij verder kunnen met de lesstof. Of laat leerlingen op kaarten invullen wat docenten goed doen en wat beter kan. De boodschap: speel in op de leerbehoeften van leerlingen, dat stimuleert. Stimuleren van leerlingen komt tijdens Meet Up 010 naar voren als cruciale taak voor alle betrokkenen bij het Rotterdamse onderwijs.

Tweet brengt boel in beweging

Een Rotterdamse #tegenlicht MeetUp over onderwijsvernieuwingen, wie heeft interesse? @united4ed @LerarenMetLef @Operation_EDU @edcampNL

— Else-Marike Visser (@ElseMarike) February 5, 2015

Een tweet van Else-Marike Visser, leerkracht en onderbouwcoördinatorop de Bergse Zonnebloem ontketende begin februari een storm aan bijval, die leidde tot de bijeenkomst Meet Up 010, donderdag 19 maart. Kennis delen over innovatief onderwijs in Rotterdam was het voornaamste doel van Meet Up 010, georganiseerd door acht betrokken onderwijsmensen uit verschillende hoeken van het onderwijs. Daarnaast stond de door BOOR gefaciliteerde bijeenkomst in het teken van uitwisseling van kennis en ervaring van deskundigen uit het onderwijs: leraren, leerlingen en ouders.

Tegenlicht
Aanleiding vormde de tv-uitzending van VPRO-Tegenlicht van zondag 15 februari ‘De onderwijzer aan de macht’, waarin bevlogen bestuurders, schoolleiders, leraren en ouders de traditionele waarden van het onderwijs ter discussie stelden: gestandaardiseerde toetsen; afbakening van vakken; voor ouders onpraktische schooltijden.
‘In het Rotterdamse onderwijs bestaan op dat punt heel mooie initiatieven, die kunnen worden gedeeld’, weet Claire Ohlenschlager (docent Hogeschool Rotterdam). ‘Het is belangrijk dat het gesprek hierover op gang komt en dat deze bijeenkomst een breed gedragen, minstens twee keer per jaar terugkerend evenement wordt.’
Claire verwacht dat de deelnemers worden getriggerd tot actie en dat ze met elkaar in gesprek gaan en blijven: ‘De trend om van onderop aan kennis en ervaring te werken, groeit. De kracht van Meet Up 010 is dat hieraan vanuit alle hoeken van het onderwijsveld wordt gewerkt.’

Eigenaar
Van het belang hiervan lijkt iedereen doordrongen tijdens de druk bezochte bijeenkomst bij het Albeda College, locatie Zuster Hennekeplein. Eigenaarschap is een terugkerend thema: maak leerlingen eigenaar van hun leerproces. In Rotterdam, stad met het hoogste aantal laag opgeleiden van Nederland, is het zaak om sluimerende talenten van kinderen te ontplooien door hen plezier in leren bij te brengen. Daarvoor moeten leraren eigenaar worden van het onderwijsprogramma: de regie voeren en ervoor zorgen dat leerlingen gezien en gehoord worden. Onderwijswethouder Hugo de Jonge noemt eigenaarschap ‘een geweldige uitgangspositie: van daaruit kunnen leraren talenten van kinderen tot ontwikkeling brengen. Het steunt op wat zij dagelijks voor elkaar boksen bij het wegwerken van achterstanden, zoals Werk & Vakmanschap en de resultaten bij kinderen in de voorschoolse periode.’
De Jonge wil de professionaliteit van leraren versterken door hen vanuit het stedelijk onderwijsbeleid scholingsmogelijkheden te bieden: ‘Zo kunnen schoolbesturen leraren aan zich binden.’

Wat het kind wél kan
‘Een dubbeltje kan een kwartje worden, dankzij jullie’, houdt Piet Boekhoud, directeur van Stichting de Nieuwe Kans, de aanwezige docenten voor: ‘Zoals dat meisje dat zich vanuit achterstand opwerkte naar een doctorstitel. Ze zei dat dit mede te danken was aan leraren die naar haar luisterden, en haar mogelijkheden zagen.’
Ook het verhaal van Elvis bewijst dat het belangrijk is als leraren luisteren naar leerlingen en inspelen op hun behoeften. Deze leerling van VSO Herenwaard vond met zijn IQ van 50 een schoonmaakbaan bij een brasserie in de buurt van zijn school. Gitte Nagel (stroomcoördinator VSO Herenwaard) vindt het een fraai resultaat van de samenwerking van haar school met bedrijven in de omgeving, waar leerlingen met individuele begeleiding naar aangepaste stages en werk worden geleid: ‘Ons motto: ga uit van wat het kind wél kan.’Voor herhaling vatbaar, zo’n bijeenkomst, vinden vele aanwezigen waaronder wethouder De Jonge, die na afloop twittert: ‘prachtinitiatief van Rotterdamse leraren. Hoop en reken op een vervolg!’

Raadpleeg voor vervolgbijeenkomsten en verdere ontwikkelingen www.ralfhillebrand.nl 
Op twitter: https://twitter.com/meetup010

Werk en Vakmanschap: www.werkenvakmanschap.nl

Stichting De Nieuwe Kans: www.denieuwekans.nl

 

 

 

Een reactie plaatsen