Onze Wereld op weg naar beter cultuuronderwijs

Door Renate Mamber
, 28 juni 2017

Leestijd: 4 min
 

Als de resultaten van de cognitieve vakken op orde zijn, komt er bij veel scholen ruimte en aandacht voor cultuuronderwijs. Dat blijkt uit een trendanalyse van het Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam (KCR). (Zie ook het artikel ‘Balanceren tussen kunst en cognitie’ in #ROM3.) CBS Onze Wereld kijkt na een moeilijke periode met hernieuwde aandacht naar cultuuronderwijs: ‘We willen de totale mens ontwikkelen.’

‘Het gaat weer goed met onze school’, vertelt directeur Tilly Terheijden. ‘Dat is gelukt door heel veel nadruk te leggen op het cognitieve deel, op taal en rekenen. Alle expressievakken zijn eigenlijk blijven liggen. Langzaamaan groeide het verlangen om ook weer iets aan de andere vakken te doen. En de vraag kwam: hoe kunnen we dat doen, naast de aandacht voor de cognitieve vakken?’

Wereldkaart

Onze Wereld is een school met vele culturen. Op de muur naast de schakelklas hangt een wereldkaart met een prikkertje in elk land waar een kind wortels heeft. Je vindt de prikkers verspreid over de hele wereld terug. Ook daarom hecht Tilly veel belang aan cultuur.

Cultuur als ziel van het bestaan

‘Je raakt elkaar pas, wanneer je het culturele deel erbij kunt betrekken’, vindt Tilly. ‘Want dan heb je het over de ziel van je bestaan, dan kom je bij het gevoel, dan heb je het over waarin je je kunt uiten. En de een kan zich beter uiten in muziek, de ander in uitvinden of koken. Cultuur is zo’n breed terrein.’ Omdat cultuur zo breed is, weten scholen vaak niet waar te beginnen. De leerkrachten willen wel, maar hebben het gevoel dat ze er weinig tijd voor hebben en dat ze de expertise missen. Volgens de trendanalyse van het KCR speelt dit bij veel scholen en werkt dat belemmerend bij de opzet van goed cultuuronderwijs. ‘Wij besloten daarom eerst een Schoolscan Cultuureducatie te doen’, zegt Tilly. ‘Met zo’n scan kunnen we kijken waar we kunnen beginnen. Dan krijgen we adviezen over de relatie tussen kerndoelen en cultuuronderwijs. Adviezen over hoe we cultuuronderwijs kunnen verbinden met waar we als school goed in zijn of goed in zouden willen zijn. En steun om cultuuronderwijs verantwoord op te bouwen en niet ad hoc. We willen het graag stapsgewijs opbouwen, in kleine stapjes, één onderwerp tegelijk. Zo maken we er een succes van.’

 

Uitproberen

De school deed de cultuurscan vorig schooljaar. Intussen is er een Interne Cultuur Coördinator (ICC’er) en wordt er nagedacht over een leerplan cultuuronderwijs. Tilly: ‘We zitten in de onderzoekende fase: wat willen we en wat hebben we daarvoor nodig? Ondertussen proberen we van alles uit. We hebben pas een project afgesloten waarbij leerlingen van alle groepen zich lieten inspireren door beroemde schilders. En we hebben een circuitje met workshops.’

‘Leren bestaat voor mij uit hoofd, hart en handen. Met cultuur raak je het hart’

Raak in het hart

Onze Wereld maakt daarmee serieus werk van een aantal elementen waaraan het volgens de trendanalyse van het KCR bij veel scholen nog ontbreekt: inhoud, organisatie en budget. Wat budget betreft put de school uit het programma Leren Loont. Tilly: ‘Leren kan alleen als je alle facetten van de mens probeert aan te spreken. We willen de totale mens ontwikkelen. Voor mij bestaat leren uit hoofd, hart en handen. Met cultuur raak je het hart. En als je een kind in zijn hart raakt, dan kom je terecht bij motivatie. We motiveren het kind om op elk vlak het beste uit zichzelf te halen. Als je een kind op meerdere vlakken kunt aanspreken, voelt een kind zich ook meer geprikkeld om te leren. Daarom past onze inzet mooi  in het programma Leren Loont!.’

Trots

Tilly ziet haar visie weerspiegeld tijdens een open avond waarop alle leerlingen iets van zichzelf laten zien. Bijvoorbeeld de verlegen leerling die zonder enige schroom blijkt te kunnen toneelspelen. Maar ook een groepje leerlingen dat in een presentatie vertelt welke strategie ze heeft gebruikt om moeilijke sommen op te lossen. Of een paar leerlingen die niet willen optreden op een podium, maar zich helemaal kunnen uiten in het bakken van koekjes voor die avond. ‘Op zo’n avond zie je de onderlinge interesse in wat de ander heeft gedaan. Dan zie je de trots van een ouder op wat zijn of haar kind doet, maar eigenlijk trots bij iedereen: op wat deze kinderen doen en wat we met z’n allen bereiken. Dan heb je gemeenschapsgevoel.’

foto: Petja Buitendijk

Een reactie plaatsen