Versneld vwo mogelijk bij Calvijn Vreewijk en Marnix gymnasium

Door Ronald Buitelaar
, 11 maart 2016

Leestijd: 4 min
 

Vanaf komend schooljaar wordt het mogelijk om het vwo in vijf in plaats van zes jaar af te ronden. Het gaat om een landelijke proef waaraan 24 scholen voor voortgezet onderwijs meedoen. In Rotterdam gaan twee scholen versneld vwo aanbieden: Calvijn Vreewijk op Zuid en het Marnix gymnasium op de andere Maasoever. De scholen verschillen in hun aanpak. Calvijn zoekt het in gepersonaliseerd aanbod, het Marnix kiest voor een gecomprimeerde aanpak. Het ROM sprak met beide.

Een basisschoolleerling van 9 jaar die het vwo volgt en een vwo-leerling die naast de reguliere vakken een taal als Fins leert. Bij Calvijn in Vreewijk is op het kind toegesneden onderwijs al langer mogelijk in onder meer de Masterclass: een gymnasiumklas die iets kleiner is dan de gemiddelde klas en waar een individuele leerroute eerder regel is dan uitzondering. Het maakt dat directeur onderwijs Gerrit Elings van Calvijn de mogelijkheid om versneld vwo aan te bieden van harte toejuicht: ‘Het is voor ons geen middel om leerlingen te trekken, maar een ontwikkeling die naadloos aansluit bij wat wij al veel langer doen: maatwerk leveren aan onze leerlingen.’

Modulair onderwijs
De mogelijkheid voor een vijfjarig vwo had voor het Calvijn niet op een beter tijdstip kunnen komen. In augustus gaat het Zuider gymnasium van start, een categoraal gymnasium dat voorlopig nog gehuisvest blijft in Calvijn Vreewijk, maar op termijn verhuist naar het  poortgebouw van het voormalig Zuiderziekenhuis. De verruiming van de mogelijkheden biedt Calvijn een uitgelezen kans om al bestaande plannen voor modulair onderwijs verder uit te werken. Gerrit: ‘Wij ontwikkelen een concept waarbij we uitgaan van wat de leerling nodig heeft voor zijn ontwikkeling.’

‘Uitgaan van wat de leerling nodig heeft voor zijn ontwikkeling’

 

Prijskaartje
Gerrit realiseert zich dat voor Calvijn aan deze werkwijze van een behoorlijk prijskaartje hangt, maar is van mening dat flexibel onderwijs voor excellente leerlingen zichzelf uitbetaalt. Hij baseert zich daarvoor op recent onderzoek dat de Rebel Group voor de school uitvoerde naar het maatschappelijk rendement van de Masterclass. Uit het onderzoek komt naar voren dat  de (maatschappelijke) baten opwegen tegen de kosten. Zo zorgen snellere onderwijsroutes voor lagere kosten, omdat studies korter duren en afgestudeerden eerder aan het werk gaan. Ook nemen kosten voor onder meer (jeugd)hulpverlening af, omdat leerlingen beter in hun vel komen te zitten. Bekostiging via het samenwerkingsverband passend onderwijs ligt volgens Gerrit daarom voor de hand: ‘Het gaat immers om een ondersteuningsbehoefte.’

Handvol excellente leerlingen
Ook het Marnix gymnasium, gelegen op de grens van Centrum en Blijdorp, is blij dat het aanbod van de school wordt uitgebreid met versneld vwo. De school heeft altijd al leerlingen die meer aan kunnen dan de gemiddelde gymnasiumleerling, maar zocht het tot nu toe vooral in verdieping en verbreding. ‘Daar komt nu de mogelijkheid van versnelling bij’, zegt conrector Yolande de Beer, ‘We kunnen in het curriculum de mogelijkheid van een zes- en vijfjarige route opnemen en houden daar vanaf de aanmelding rekening mee. Belangstelling voor de versnelde route is er al volop, maar Yolande verwacht dat er na selectie slechts een handvol leerlingen overblijft die het traject ook daadwerkelijk gaat doorlopen. Yolande: ‘We gaan niet over een nacht ijs en selecteren op basis van een gesprek met de leerling, onze eigen indruk, de mening van de basisschool en eventueel de resultaten van de NIO-toets. Daarnaast is het belangrijk dat leerlingen sociaal sterk in hun schoenen staan. We vragen namelijk wel iets van ze.’ 

Twee verschillende jaarklassen
Met dat iets doelt Yolande op de manier waarop de school het versnellingstraject gaat organiseren: ‘Leerlingen die het vwo versneld willen doorlopen krijgen in het eerste leerjaar in twee klassen les. In klas 1 volgen ze een gecomprimeerd programma, in klas 2 alvast de vakken die ze het jaar daarop zouden krijgen. Bij de overgang naar leerjaar 3 slaan ze dan feitelijk klas 2 over en gaan ze met hun klasgenoten uit klas 2 mee naar klas 3. Mocht het in het eerste jaar onverhoopt niet lukken, dan kunnen ze alsnog met hun klasgenoten van klas 1 aanhaken bij het zesjarige traject door naar klas 2 te gaan.’

Dat versnellende leerlingen wel erg jong zijn als ze gaan studeren ziet Yolande niet als een probleem: ‘Dat ene jaar maakt op die leeftijd niet zoveel uit. Veel van onze leerlingen zijn hun hele schoolloopbaan iets jonger, omdat ze op de basisschool al een klas hebben overgeslagen of korter hebben gekleuterd.’

Een reactie plaatsen