2 nieuwe vrije scholen in Rotterdam

Rotterdam,
8 november 2017
 

In het schooljaar 2017-2018 zijn bovengemiddeld veel nieuwe locaties voor vrijeschoolonderwijs van start gegaan. Eén van de nieuwe vrijescholen in het basisonderwijs die dit schooljaar van start is gegaan staat in Nesselande. Afgelopen vrijdag (3 november) vond op Zuid de opening plaats van de nieuwe brede VMBO Vrijeschool de Kaap.

De belangstelling voor het vrijeschoolonderwijs neemt een vlucht. De afgelopen jaren startten steeds enkele nieuwe vrijeschool-locaties per schooljaar. Dit jaar zijn dat er bovengemiddeld veel. Ook andere initiatiefnemers voor nieuwe vrijescholen die nog niet gestart zijn, staan te trappelen om te beginnen. De afgelopen jaren zag de Vereniging van vrijescholen tientallen initiatiefgroepen ontstaan verspreid over het hele land.

Brede persoonsvorming

'We merken dat ouders en leerlingen steeds vaker verschillende vormen van onderwijs naast elkaar leggen en een bewuste afweging maken. Zij willen iets te kiezen hebben in het onderwijs en gaan niet langer standaard naar de school in de buurt. Ouders willen dat hun kind gezien wordt in de hele ontwikkeling. De onderwijsvisie van de vrijeschool gaat precies daarover: aandacht voor de brede persoonsvorming', zo verklaart Rian van Dam (voorzitter van de Vereniging van vrijescholen) de enorme aandacht voor de vrijeschool.

Sterke groei

Vrijescholen groeien de laatste jaren sterk. De nieuwe telgegevens van het aantal leerlingen op vrijescholen worden bekendgemaakt in de Staat van het Vrijschoolonderwijs, een publicatie van de Vereniging van vrijescholen die begin 2018 verschijnt.

Een reactie plaatsen