5 Rotterdamse scholen krijgen Impuls muziekonderwijs

Rotterdam,
11 mei 2017
 

Door heel Nederland zijn nu al ruim 1000 scholen die dankzij de subsidieregeling Impuls muziekonderwijs (van het Fonds voor Cultuurparticipatie) werken aan meer en beter muziekonderwijs. In Rotterdam krijgen de Mariaschool, de Albert Schweizer, de Clipper, Globetrotter (locatie Katendrecht) en Sterrenschool de Globetrotter subsidie om vanaf komend schooljaar aan de slag te gaan met muziek. 

De komende drie jaar kunnen de scholen werken aan het verbeteren van hun muziekonderwijs, onder andere door samenwerkingen aan te gaan met partijen uit het muziekveld. Voor de tweede ronde van de regeling ontving het Fonds voor Cultuurparticipatie ruim 850 aanvragen. Dit is aanzienlijk meer dan de circa 500 aanvragen die binnen het beschikbare budget van €8 miljoen voor deze ronde gehonoreerd konden worden. 'Het is geweldig dat dankzij de Impuls muziekonderwijs nu al 1000 scholen werk kunnen maken van meer en beter muziekonderwijs. We hopen dat ook de scholen die dit jaar geen subsidie hebben kunnen ontvangen hun enthousiasme vasthouden en voor de volgende ronde opnieuw een aanvraag indienen. De vele aandacht voor muziek op de basisschool zorgt voor een belangrijke beweging, waarin onze partners bij het ministerie van OCW, Méér Muziek in de Klas en het LKCA ook een belangrijke rol spelen,' aldus Jan Jaap Knol, Directeur-Bestuurder Fonds voor Cultuurparticipatie.

'Het is mijn ambitie dat in 2020 muziek op alle basisscholen weer vanzelfsprekend is. Ik ben dan ook verheugd dat al meer dan 1000 scholen werk maken van goed muziekonderwijs. Muziek is van en voor iedereen. Iedereen moet zijn of haar talenten kunnen ontdekken, leren luisteren en vooral leren samen spelen. Kinderen kunnen daar de rest van hun leven veel plezier van hebben.' 
Jet Bussemaker | Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Samen de schouders onder muziekonderwijs
Met de Impuls muziekonderwijs geeft het Fonds voor Cultuurparticipatie basisscholen de kans te investeren in meer en beter muziekonderwijs. Dit doen zij o.a. door een samenwerking aan te gaan met een muzikale partner en de deskundigheid van de leerkrachten te vergroten.De Impuls muziekonderwijs wordt uitgevoerd in opdracht van minister Bussemaker en is onderdeel van de landelijke beweging Méér Muziek in de Klas. Samen ervoor zorgen dat muziekeducatie een vaste plek krijgt in het basisonderwijs. Dat is de ambitie van Méér Muziek in de Klas. Een landelijk samenwerkingsverband tussen het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het Fonds voor Cultuurparticipatie, het LKCA (Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst) en de stichting Méér Muziek in de Klas. De diverse partijen zetten zich gezamenlijk in voor structureel muziekonderwijs via o.a. subsidies, kennisdeling en landelijke aandacht.
 

Kijk voor meer informatie op www.cultuurparticipatie.nl/impulsmuziekonderwijs.

Een reactie plaatsen