Mavo Centraal: nieuw en innovatief onderwijsprogramma

Rotterdam,
23 november 2017
 

Per 1-8-2018 start de LMC-school Mavo Centraal, met een innovatief onderwijsprogramma in een eigentijdse omgeving. Mbo's en het bedrijfsleven hebben behoefte aan leerlingen die optimaal zijn voorbereid op het vervolgonderwijs en op de banen van de toekomst. Mavo Centraal, gelegen in het centrum van Rotterdam aan de Stationssingel, speelt met de mavo-opleiding op deze behoefte in. De school heeft een breed scienceprofiel.

Voorbereiden op de toekomst

De technologische ontwikkelingen en de veranderingen die deze in onze maatschappij met zich meebrengen, maken een focus op bijpassende vaardigheden noodzakelijk. De leerlingen van Mavo Centraal worden dan ook getraind in zelfstandig leren, samenwerken en met een open blik om te gaan met nieuwe situaties. Of het nu over technologie gaat of niet: zij raken eraan gewend het geleerde toe te passen in de praktijk.

LMC-school start Mavo Centraal

(T)huiswerkvrij

Leerlingen profiteren bij Mavo Centraal van het flexrooster waar leerlingen het huiswerk op school maken. Zij worden daarbij begeleid door docenten waar zij dit nodig hebben. De docenten spelen in op verschillende leerstijlen.

Modern gebouw

LMC Voortgezet Onderwijs (LMC-VO) biedt met Mavo Centraal het beste op het gebied van toekomstgericht leren, in een continu veranderende wereld. Mavo Centraal wordt volgend jaar gehuisvest in een aantrekkelijk, gemoderniseerd gebouw met eigentijdse faciliteiten. Het resultaat is een inspirerende omgeving met eigentijdse faciliteiten per 1 augustus 2018. Mavo Centraal is één van de 24 scholen die onderdeel zijn van LMC Voortgezet Onderwijs (LMC-VO). Zie ook www.mavocentraal.nl.
 

Een reactie plaatsen