Nieuwe online werkmethodiek cultuur voor po

Rotterdam,
2 november 2017
 

Op 1 november is een online werkmethodiek cultuuronderwijs  voor leerkrachten in het basisonderwijs door de drie instellingen gelanceerd. 

Vier jaar terug sloegen Maas theater en dans, Villa Zebra en het Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam (KCR) de handen ineen in het kader van de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK). Zij zetten gezamenlijk het project Stel je voor op in nauwe samenwerking met zo’n twintig Rotterdamse basisscholen. Binnen dit project wordt gewerkt aan een structurele plek voor cultuuronderwijs in het curriculum van de scholen en aan een overdraagbare werkmethodiek. Die methodiek is gisteren gelanceerd: Doe het lekker zelf 

Stel je voor

Met Stel je voor dragen Maas theater en dans, Villa Zebra en KCR bij aan de ontwikkeling, verdieping en vernieuwing van het curriculum cultuuronderwijs van de betrokken scholen. Naast een werkplan op maat waarin scholen toewerken naar een structurele plek voor cultuuronderwijs binnen hun school, presenteren de samenwerkingspartners nu Doe het lekker zelf.

Concreet lesmateriaal online

Doe het lekker zelf is een online werkmethodiek voor leerkrachten in het basisonderwijs. De methodiek geeft handvatten waarmee leerkrachten in het primair onderwijs zelf tot een inhoudelijk kwalitatieve les beeldende kunst of theater kunnen komen. Doe het lekker zelf staat vol met inspiratie, lesmateriaal en methodes. Het is een modulaire methodiek waarin lesonderdelen makkelijk gecombineerd kunnen worden. De methodieken beeldende kunst en theater zijn inhoudelijk gelinkt, waardoor een combinatie van de disciplines logisch en toepasbaar wordt voor leerkrachten. Door de lancering van Doe het lekker zelf hebben scholen binnen en buiten Rotterdam toegang tot concreet lesmateriaal voor kunstlessen en is de structurele verankering van cultuuronderwijs op basisscholen een stap dichterbij.

Villa Zebra - Stel je voor

Hoe werkt het?

Scholen met interesse in deelname aan Stel je voor voeren allereerst een gesprek met de culturele partners, waarin ideeën over cultuuronderwijs worden uitgewisseld en de mogelijkheden voor deelname worden besproken. Daaropvolgend wordt door KCR een schoolscan uitgevoerd. Daarin wordt gekeken naar de visie, het draagvlak en de ervaring van de school op het gebied van cultuuronderwijs. Als een school, op basis van het advies dat hieruit volgt, besluit om aan het programma Stel je voor deel te nemen, volgt er een dialoog waarin aan de hand van vragen en behoeften van de school een lesprogramma met Maas theater en dans en Villa Zebra wordt ontwikkeld. Doe het lekker zelf is ontstaan uit de vele programma’s op maat die de laatste jaren binnen Stel je voor zijn ontwikkeld.

Een reactie plaatsen