Nieuwe voorzitter College van Bestuur voor roc Zadkine

Rotterdam,
7 juli 2017
 

Philippe Raets, gemeentesecretaris en algemeen directeur van gemeente Rotterdam wordt de nieuwe Voorzitter van het College van Bestuur van roc Zadkine. In september volgt hij CvB-voorzitter Luc Verburgh op, die dan start als bestuursvoorzitter bij Hogeschool Zuyd.

“Zadkine is verguld met de komst van Philippe Raets. Drie decennia ervaring in het publieke bestel, een groot hart voor het beroepsonderwijs en als migrant geworteld in Rotterdam. Deze bijdrage is een verrijking voor de school en daarmee van grote waarde voor onze medewerkers en studenten, het aanstormend talent van de stad en de regio," aldus Leendert Bikker, voorzitter van de Raad van Toezicht van Zadkine.

Loopbaan

Sinds 2012 is Philippe Raets gemeentesecretaris en algemeen directeur van de gemeente Rotterdam. In deze functie is hij strategisch adviseur van het college van burgemeester en wethouders en schakel tussen de politiek bestuurlijke omgeving en de gemeentelijke organisatie. Daarvoor werkte hij bij de rijksoverheid, gemeenten en onderwijsinstellingen. Zo was hij onder andere directeur Bestuurs- en Managementondersteuning bij gemeente Amsterdam, directeur Financiën en Economische Zaken bij het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) en waarnemend Secretaris-generaal bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Raets begon zijn werkzame leven aan de Universiteit van Utrecht en werkte vanaf 1987 als Projectmanager bij Centrum Innovatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. In 1992 werd hij directeur Bestuursondersteuning bij het Ministerie van OC&W. Philippe Raets werd in 1959 geboren in het Vlaamse Haacht ten noorden van Leuven, groeide op in België en kwam in 1982 naar Nederland. Hij is getrouwd, heeft twee dochters en woont tegenover de Doelen in hartje Rotterdam.

College van Bestuur

Met zijn komst telt het College van Bestuur van Zadkine weer drie leden. Naast Philippe Raets zal het bestuur bestaan uit Henk Slagt en Helen Adriani.

Een reactie plaatsen