Robot Nao geeft les aan kleuters

Rottedam,
2 november 2017
 

Leerkrachten willen meer aandacht besteden aan de ontwikkeling van kinderen. Wat daar voor nodig is? ‘Extra handen voor de klas’, geven zij zelf aan. Een robot kan daar een oplossing voor bieden.

Drie Rotterdamse pilotscholen gaan daarom dit schooljaar werken met een robot in de kleuterklas. Dat doen ze samen met de CED-Groep en Interactive Robotics. Ze krijgen hiervoor subsidie vanuit CityLab010. De robot 'Nao' zal gaan functioneren als hulpmiddel bij activiteiten die gekoppeld zijn aan het kleuterprogramma Sil op School.

Nao Nou!

Robot Nao is een humanoïde robot van 58 cm hoog. Hij is uitgerust met camera’s, audio infrarood- en touch sensoren en is volledig programmeerbaar. Vanwege zijn menselijke uitstraling heeft Nao een natuurlijke aantrekkingskracht. Dit nodigt jonge kinderen uit tot interactie.
Uit onderzoek blijkt dat het gebruik van robots in het onderwijs, leereffecten kunnen versterken. Bovendien blijkt dat leren met behulp van een fysiek aanwezige robot effectiever is dan bijvoorbeeld leren met behulp van een computerscherm.

Activiteiten

De belangrijkste taak van de robot is interactie met de leerlingen: spelenderwijs activiteiten herhalen, passend bij de doelgroep kleuters. Het is de bedoeling dat de robot de toekomst ondersteuning biedt bij activiteiten die de brede (taal)ontwikkeling stimuleren. De uitdaging van het project is om de robot binnen dat didactisch kader in te zetten. Nao moet ook autonoom zijn, zodat de leerkracht de robot niet voor iedere handeling ter plekke hoeft aan te sturen.

Focus op didactiek, gebruiksvriendelijkheid & verduurzaming

Het project Nao Nou bestaat uit drie verschillende onderdelen, met elk een andere invalshoek:

  • In onderdeel 1 staat de ontwikkeling van de robotdidactiek centraal waarin 10 robo-activiteiten worden ontwikkeld.
  • Onderdeel 2 focust zich op het (technische) gebruikersplatform, waarin kleuterleerkrachten zelf robo-activiteiten kunnen maken.
  • Het 3e onderdeel richt zich op het verduurzamen van het project door middel van PR-activiteiten, welke voornamelijk bestaan uit projectupdates.

 

Meer informatie

Meer weten over jet project Nao Nou! Een robot in de kleuterklas? Neem dan contact op met Tim Micklinghoff,  010-4071599.

Een reactie plaatsen