Vraag de lerarenbeurs aan

Rotterdam,
18 april 2017
 

Rotterdam geeft onderwijstalent de ruimte met de Rotterdamse Lerarenbeurs. Want leraren en pedagogisch medewerkers in Rotterdam maken het verschil. Met succes: dankzij Rotterdamse leraren halen leerlingen betere onderwijsresultaten, hogere diploma's en vallen ze minder vaak uit.

Rotterdamse Leraren cao
De Rotterdamse Lerarenbeurs is onderdeel van onderdeel van  de Rotterdamse Leraren cao, de zogenaamde 'Complementaire Arbeidsvoorwaarden Onderwijs'. Sinds het schooljaar van 2016 - 2017 bestaan deze leuke en nuttige extra's.

De Rotterdamse Lerarenbeurs, omdat leerkracht loont
Met de Rotterdamse Lerarenbeurs kunnen pedagogisch medewerkers in de de vroeg- en voorschoolse educatie en leraren op Rotterdamse scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en het mbo zich verder ontwikkelen door een opleiding, cursus, stage of coachingstraject te volgen. Dit kan individueel of samen met collega's, bijvoorbeeld voor een onderzoeksproject.

Aanvragen
De beurs bedraagt maximaal € 2.000 per persoon. Voor 2017 is een totaalbudget gereserveerd van € 650.000. Op www.onderwijs010.nl vinden leraren meer informatie en kunnen zij hun aanvraag voor een Rotterdamse Lerarenbeurs 2017 indienen. Aanvragen worden toegekend in volgorde van indiening en toegekend tot het plafond van het budget is bereikt.

Een reactie plaatsen