Week van de Opvoeding: Buiten de lijntjes

18 juli 2017
 

Van 2 t/m 8 oktober wordt voor de zevende keer de Week van de Opvoeding georganiseerd. Het thema is dit jaar: ‘Buiten de lijntjes’.

Het opvoeden van kinderen en jongeren is belangrijk, maar soms best lastig. Daarom staat de hele week in het teken van opvoeden en ouderschap. De Week van de Opvoeding draait om ontmoeting en uitwisseling tussen ouders, medeopvoeders en professionals. Het gaat hierbij om bewustwording van het gewone dagelijkse opvoeden, stellen van opvoedvragen en vragen rondom het ouderschap die veel ouders hebben. Wat is een goede opvoeding? Wat vind je belangrijk in het ouderschap en wat doet het met je?

In gesprek

De Week van de Opvoeding wordt ieder jaar georganiseerd om ouders te stimuleren hierover met elkaar in gesprek te gaan en hun eigen omgeving te betrekken. Zo voelen zij zich eerder gesteund en krijgen zij het gevoel dat zij er niet alleen voor staan. Denk aan buren, vrienden, de school en lokale opvoedprofessionals zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).

Week van de opvoeding

Organiseer een activiteit 

De Week van de Opvoeding is van en voor iedereen die zich bezighoudt met opvoeden. Iedereen kan meedoen aan de Week van de Opvoeding door zelf een activiteit te organiseren of een activiteit te bezoeken. Ouders, kinderen, jongeren, scholen, kinderopvang, peuterspeelzalen, centra voor Jeugd en Gezin, bibliotheken, sport-, cultuur- of welzijnsverenigingen, buurthuizen, speeltuinen, jeugdzorginstellingen en gemeenten; iedereen is van harte welkom. En alles is mogelijk: een voorleeswedstrijd, een opvoedspel, een workshop filosoferen met je kind en een lezing over positief opvoeden.
Met ruim 500 activiteiten per jaar en online conversaties, worden vele ouders bereikt en kunnen zij ook kennismaken met jouw school of organisatie. Wil jouw school of kinderopvanglocatie ook meedoen aan de Week van de Opvoeding? Het is mogelijk om een een activiteit te organiseren met het thema ‘Buiten de lijntjes’ of partner te worden. 
 

Een reactie plaatsen