Kort nieuws uit het Rotterdamse onderwijs

Rotterdam ,
2 november 2017

Op 1 november is een online werkmethodiek cultuuronderwijs  voor leerkrachten in het basisonderwijs door de drie instellingen gelanceerd. 

Rottedam ,
2 november 2017

Leerkrachten willen meer aandacht besteden aan de ontwikkeling van kinderen. Wat daar voor nodig is? ‘Extra handen voor de klas’, geven zij zelf aan. Een robot kan daar een oplossing voor bieden.

Rotterdam ,
1 november 2017

Onderwijs moet iedere leerling kansen bieden om het beste uit zichzelf te halen. Onderwijskansen moeten gelijk zijn. Maar dat zijn ze helaas niet. In Nederland groeit de kloof tussen laag- en hoogopgeleiden en in Rotterdam is dat op sommige vlakken zelfs nog groter dan landelijk.

Rotterdam ,
1 november 2017

De Rotterdamse TOP Academie Horeca en Catering biedt Mbo1-studenten perspectief op werk. Een vakschool op de werkvloer van het facilitaire bedrijf ISS Catering Services waar studenten het vak leren van ervaren medewerkers.

Leerlingen van de opleiding Verkoopadviseur van HMC Rotterdam krijgen sinds dit schooljaar een dag of dagdeel les in Woonmall Alexandrium Rotterdam.

Rotterdam ,
31 oktober 2017

Op woensdagavond 1 november leest burgemeester Aboutaleb in het Stadshuis het Rotterdamse Stadsdictee voor. 41 leerlingen uit de brugklas van het voortgezet onderwijs nemen deel aan het dictee. Het belooft een spannende wedstrijd te worden!

Rotterdam ,
26 oktober 2017

Het Carré College heeft op donderdag 26 oktober voor de deuren geopend van het nieuwe restaurant. De leerlingen van de school verzorgen zowel het eten als de bediening in het restaurant, dat vrij toegankelijk is voor bezoekers.

Op 10 oktober publiceerde de Onderwijsraad een advies over het ontwerpbesluit lerarenregister. De raad uit hierin zijn zorgen over hoe het lerarenregister vorm krijgt en daarmee zijn doel voorbij schiet.

Dinsdag 10 oktober vormde hartje Rotterdam een denkbeeldige catwalk voor circa 80 studenten van Zadkine Business and fashion.

Van alle overheidssectoren is het personeel in het primair onderwijs het meest bevlogen. Zo’n 94% is trots op zijn werk en 88% is enthousiast over zijn beroep. Tegelijkertijd is het verzuim gestegen, mede door werkdruk. De tevredenheid van de pabo-studenten stijgt.

Pagina's