Kort nieuws uit het Rotterdamse onderwijs

Ouders moeten het adviesrecht houden over de prijs van de kinderopvang. PvdA, CDA en D66 willen dat op 29 janauri voorstellen in een debat met minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken). Dat gaat over een wetsvoorstel van Asscher om de positie van ouders in de kinderopvang te versterken.

Rotterdam ,
26 januari 2015

De vernieuwde website Schoolprofielen is in november 2014 online gegaan.

Utrecht, 27 januari 2015
Met een druk op de knop opende prinses Laurentien samen met Onderwijzers van het Jaar Marloes van der Meer en Joke Lorist de onderwijsvakbeurs NOT 2015.

Ruim 160 professionals en beleidsmakers werkten tijdens de werkconferentie aan het vergroten van het perspectief van Rotterdamse kinderen en jongeren.Daarvoor bogen zij zich tijdens de Rotterdamse Werkconferentie Jeugd over een aantal thema’s.

Educatief platform voor wereldwijze kinderen viert feest op de NOT

De opleidingen Pedagogisch medewerker van Albeda en Zadkine en elf instellingen voor kinderopvang in de regio Rijnmond ondertekenden op 20 januari jl. een samenwerkingsovereenkomst voor het gezamenlijk opleiden van pedagogisch medewerkers voor de kinderopvang.

Van 21 tot en met 31 januari zijn de Nationale Voorleesdagen. Speciaal voor de Nationale Voorleesdagen hebben Feyenoord Rotterdam en de Bibliotheek Rotterdam een voorleesboek gemaakt.

‘Dit is echt een cadeautje’ vertelt Mirjam van den Haspel nadat de prijs van de eerste Stimuleringsprijs voor Docenten Beeldende Kunst en Vormgeving is uitgereikt. Mirjam behoort tot een van de prijswinnaars.

In de provincie Zuid-Holland zijn in 2014 het vaakst middelbare scholieren geschorst.
Dat blijkt uit cijfers van de Onderwijsinspectie.

Dat een techniekopleiding vaak uitzicht biedt op een baan geldt ook voor de opleidingen mobiliteit van Zadkine en Albeda. Aan de Rotterdamse Nikkelstraat wordt duidelijk dat arbeidsmarktperspectief en aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven belangrijk zijn.

Pagina's