Kort nieuws uit het Rotterdamse onderwijs

Utrecht, 27 januari 2015
Met een druk op de knop opende prinses Laurentien samen met Onderwijzers van het Jaar Marloes van der Meer en Joke Lorist de onderwijsvakbeurs NOT 2015.

Van 21 tot en met 31 januari zijn de Nationale Voorleesdagen. Speciaal voor de Nationale Voorleesdagen hebben Feyenoord Rotterdam en de Bibliotheek Rotterdam een voorleesboek gemaakt.

‘Dit is echt een cadeautje’ vertelt Mirjam van den Haspel nadat de prijs van de eerste Stimuleringsprijs voor Docenten Beeldende Kunst en Vormgeving is uitgereikt. Mirjam behoort tot een van de prijswinnaars.

In de provincie Zuid-Holland zijn in 2014 het vaakst middelbare scholieren geschorst.
Dat blijkt uit cijfers van de Onderwijsinspectie.

Dat een techniekopleiding vaak uitzicht biedt op een baan geldt ook voor de opleidingen mobiliteit van Zadkine en Albeda. Aan de Rotterdamse Nikkelstraat wordt duidelijk dat arbeidsmarktperspectief en aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven belangrijk zijn.

Rotterdam ,
19 januari 2015

Maas theater en dans, Villa Zebra en het Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam hebben de handen ineen geslagen voor het programma Stel je voor in het kader van Cultuureducatie met Kwaliteit.

Leraren in de grote steden worstelen met de terreurdaad in Parijs. Het is lastig om de aanslagen bespreekbaar te maken bij de multiculturele klassen. Zes docenten gingen op 13 januari  in gesprek bij RTL Late Night over hoe ze dit thema bespreekbaar maken in de klas.

De beste leraren vasthouden en aantrekken. Opleidingsroutes en bijhorende perspectieven op een baan helder schetsen. Eén voorschoolse opvang in Rotterdam creëren. Rotterdam wil uitgroeien tot dé onderwijsstad van Nederland.

Een verhaaltje voor het slapengaan is goed voor de (taal)ontwikkeling van je kind. Maar uit een Ierse studie blijkt dat het nog veel beter is om vaak tegen je kleintje te praten.

Rotterdam ,
8 januari 2015

Het verscherpte toezicht waar Zadkine sinds 2012 onder heeft staan is beëindigd. Dat heeft de Inspectie van het ministerie van OCW bekend gemaakt. Het toezicht op de Rotterdams school voor mbo opleidingen was ingesteld vanwege een verslechterde financiële situatie.

Pagina's