Tijdens deze bijeenkomst wordt onder anderen ingegaan op de westwijziging meldcode en de rol van Veilig Thuis. Daarnaast vinden er twee workshoprondes plaats. Per ronde kun je kiezen uit de volgende workshops:

  • Afwegingskader meldcode voor het onderwijs
  • De coachende en motiverende rol van de aandachtsfunctionaris
  • Implementeren doe je niet in de je eentje!
  • Lespakket VrijHeden
  • Luisteren naar jongeren
  • Juridische aspecten van de meldcode: Omgaan met privacy en delen van gegevens

Programma

11.30 Inloop met lunch
12.30 Opening
12.35 Toelichting op wetswijziging meldcode en handreiking signaleren kindermishandeling en gebruik meldcode en SISA in het voortgezet onderwijs door Cas Smulders, Beleids- en bestuursadviseur bij Stichting BOOR 
13.00 De rol van Veilig Thuis bij de nieuwe wetswijziging van de meldcode en hun werkwijze, door Ida Groeneveld, voorlichter bij Veilig Thuis RR
14.00 Worksopronde 1
15.15 Pauze
15.45 Workshopronde 2
17.00 Einde bijeenkomst

Tijd en locatie

Donderdag 27 september 11.30 – 17.00 uur
Wolfert college, Walenburgerweg 130, Rotterdam

Meer info en aanmelden

Klik hier voor meer info.