Andy Hargreaves is een toonaangevende professor in de onderwijsverandering. Hij schrijft en houdt lezingen over het thema duurzame schoolontwikkeling en duurzaam leiderschap. Zijn onderzoek naar de aanpak van onderwijsinnovaties in Londen is een inspiratie voor de mogelijkheden in Rotterdam.

In de ochtend legt Hargreaves de link tussen zijn inzichten en de toepassing daarvan in het Rotterdamse onderwijs. In de middag wordt in een kleiner gezelschap samen met Hargreaves dieper ingegaan op onderwerpen rond onderwijsvernieuwing in het Rotterdamse onderwijs, aan de hand van casuïstiek.

Programma

Ochtend
08.45     Ontvangst en registratie
09.30     Opening door wethouder Said Kasmi (Onderwijs, Cultuur en Toerisme)
09.40     Presentatie prof. Andy Hargreaves (Engels gesproken)*
10.30     Pauze en verzamelen van vragen voor prof. Andy Hargreaves
11.00     Vervolg presentatie en beantwoorden van vragen
12.00     Einde ochtendprogramma

Middag
Het aantal plaatsen voor het middagprogramma is beperkt***.
12.15     Lunch voor middaggasten
13.00     Start middagprogramma verdieping op thema 1 en 2**
14.30     Pauze
15.00     Verdieping op thema 3**
15.45     Plenaire terugkoppeling
16.00     Netwerkborrel
16.00     Nabespreking met prof. Andy Hargreaves met inbrengers van de casuïstiek en genodigden.
16.45     Einde bijeenkomst

Datum en locatie

Donderdag 23 mei 2019
De Doelen (Juriaanse zaal en Arcadis zaal), Kruisplein 30, 3012 CC Rotterdam

Voor wie?

 • Ochtendprogramma: Leraren, leidinggevenden, bestuurders en opleiders vanuit vve, po, vo, mbo en leraren- en docentenopleidingen
 • Middagprogramma:Onderwijsprofessionals in het primair- en voortgezet onderwijs (maximaal 80 plaatsen).***
   

*In de keynote over Professioneel Kapitaal legt prof. Andy Hargreaves een verbinding met de volgende thema’s:

 • Segregatie en kansengelijkheid. Keuzevrijheid voor ouders en de kans op segregatie. Hoe kijkt hij in dit verband naar concept-scholen. Relatie met sociaaleconomische status en opleidingsniveau van ouders.
 • Grootstedelijke context en het lerarentekort. Hoe creëer je in Rotterdam een aantrekkelijke en uitdagende werkomgeving voor leraren? Hoe maak je het aantrekkelijk voor leraren om te kiezen voor Rotterdam? Hoe zorg je ervoor dat de huidige leraren in Rotterdam willen blijven werken?
 • Hoe hou je de basiskwaliteit op orde? Welke competenties van leraren zijn extra belangrijk binnen een grote stad als Rotterdam?
 • Wat kunnen we leren van wijken als Hackney in Londen. Wat zou er nodig zijn om het onderwijs in Rotterdam een goede impuls te geven?

** In de middag is er een verdiepende bijeenkomst voor po en vo. Hierbij denkt Hargreaves mee en deelt zijn visie en tips. Dit doen we in drie tafelrondes aan de hand van een casus over de thema’s:

 1. Doorstroming PO – VO en kansengelijkheid

 2. Aantrekkelijk en toekomstbestendig leraarschap

 3. Hoe realiseer je gezamenlijke verantwoordelijkheid?

*** Het organisatieteam van de gezamenlijke schoolbesturen draagt zorg voor het aantal bezoekers.
Aangezien in de middag het aantal deelnemers beperkt is, ontvangt u nog bericht of u bij het middagprogramma (80 personen) en eventueel aansluitend de nabespreking (20 personen) aanwezig kunt zijn.

Meer info

Kijk hier voor meer informatie.