Wil jij meer weten over hoe je grip krijgt op stress? Wil jij meer inzicht krijgen in mentale patronen die die stress kunnen veroorzaken? En wil je daar mee aan de slag, ter bevordering van jouw mentale en fysieke gezondheid? Dan is de Mindfulness-based stress reduction training (MBSR-training) iets voor jou.

Het aantal prikkels wat dagelijks op ons afkomt is de afgelopen decennia flink toegenomen. Maatschappelijke veranderingen volgen elkaar snel op en we willen het allemaal ‘goed doen’ op de maatschappelijke en/of -sociale ladder.
Al die prikkels, de snelle veranderingen en de doelen die we onszelf stellen, zorgen ervoor dat we gevoelsmatig veel ‘moeten en willen’. Daarnaast kan de evolutionaire ontwikkeling van ons brein de verwerking van de prikkelstroom veelal niet bijbenen. Steeds vaker lopen grote en ook kleine mensen vast.

Ook blijkt dat onze eigen, veelal onbewuste, gedachten een grote rol spelen als het om stressbeleving gaat. En daar kunnen we zelf invloed op uitoefenen, maar dan zullen we ons eerst bewust moeten worden hoe het dan precies werkt bij onszelf. Ons brein blijkt neuroplastisch. Of je nu 8 of 80 bent, wij kunnen invloed uitoefenen op onze mentale veerkracht middels het trainen van ons brein! Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat deze 8-weekse MBSR-training hier een goede basis voor geeft.

Doel van de training

Meer invloed op je eigen gevoel van welbevinden door het vergroten van je mentale veerkracht. Je krijgt de tools aangereikt om beter om te kunnen gaan met de uitdagingen die onze complexer wordende en steeds sneller veranderende maatschappij met zich meebrengt. Deelnemers ervaren meer rust, meer (werk)plezier, minder werkdruk en zij kunnen zich beter ontspannen.

Inhoud

Deze training combineert moderne psychologische inzichten met oude en beproefde vormen van meditatie en yoga. Inzicht krijgen in gedachtenpatronen, het aanleggen van helpende neurale verbindingen en middels oefeningen balans aan kunnen brengen tussen het sympathisch en parasympatisch zenuwstelsel zodat we meer ontspanning kunnen ervaren en fysiek gezonder kunnen blijven, maken deel uit van de training. Er wordt gewerkt met de materialen van de Radboud Universiteit.

Deze cursus wordt verzorgd door de Thomas More Hogeschool in samenwerking met het Radboud Universitair Medisch Centrum/Bernadette Lensen.

Cursusdata

De training vindt plaats in 8 wekelijkse bijeenkomsten van 2 uur en een facultatief dagdeel van 4 uur.  Daarnaast vraagt het van de deelnemer ook een actieve oefening van zo’n 30 minuten per dag.
De training start op woensdagavonden (19:00-21:00 uur) of woensdagmiddagen (14.15-16.15), in september 2019 en in maart 2020.

Kosten en aanmelden

Een reguliere trainingsplek kost € 525. Opgeven kan via deze link, onder het kopje Persoonlijke effectiviteit en welbevinden. De cursus wordt duidelijk aangegeven met het kenmerk Vooraanmelding 2019-2020.

Korting!

Je kunt je ook opgeven op een onderzoeksplek. Dan betaal je slechts €75. Voorwaarden zijn:

  • Je geeft in 2019-2020 les in groep 3, 4, 5, 6, 7 of 8.
  • Je hebt geen voorkeur om met de training te starten in september of maart.
  • Je wil 3x per jaar een digitale vragenlijst invullen. En jouw groep mag dat ook (groep 3-4 werkt met pc-animaties).

Wat wordt er onderzocht bij de leerkracht? De invloed van deze training op:

  • Mate van ervaren stress
  • Psychische gezondheid
  • Kwaliteit leerkracht-leerlingrelatie
  • Zelfcompassie
  • Mindfulnessvaardigheden

Als je wilt deelnemen aan de training én het onderzoek, geef je dan op via de site van de Thomas More Hogeschool.

   • september 2019
  • PO