Wetenschappers presenteren op de Onderzoeksconferentie 2018 hun recente onderzoeken op het gebied van onderwijs en ict. In korte presentaties praten zij je bij over de meest actuele bevindingen en weet je waarom ict-toepassingen in de praktijk wel of niet werken. Deze inzichten helpen je om weloverwogen keuzes te maken over de toekomstige inzet van ict in jouw onderwijs.

Inhoud

Uit onderzoek blijkt dat niet alleen de keuze voor een computerprogramma de opbrengsten van ict-toepassingen bepaalt. Ook van invloed zijn kenmerken van de leraar, de leerlingen en de leerinhoud. Verschillende sprekers en pitches laten tijdens de Onderzoeksconferentie zien onder welke condities ict daadwerkelijk bijdraagt aan beter onderwijs. Daarbij gaan we heikele vragen niet uit de weg: Kunnen robots bijvoorbeeld beter lesgeven dan leraren?

Het programma opent met het onderzoek 'Weet waar je staat' naar de stand van zaken op het gebied van ict binnen scholen. De inzichten uit dit onderzoek verbinden we vervolgens met de kennis over wat werkt met ict. Zo koppelen we onderzoek over ict (wat weten we over positieve en negatieve effecten) aan de praktijk (wat is de rol van de leraar en wat leren leerlingen). 

Voor wie

De Onderzoeksconferentie is voor schoolbestuurders, ict-coördinatoren, leraren in het primair- en voortgezet onderwijs en andere geïnteresseerden, die alles willen weten over:

- de stand van zaken wat betreft ict-inzet in het onderwijs
- waarom en wanneer ict-toepassingen wel of niet werken
- de positieve en negatieve impact van ict in het onderwijs

Wanneer en waar

De Onderzoeksconferentie vindt plaats op woensdag 16 mei van 10.00 uur tot 16.00 uur in Theater Orpheus in Apeldoorn.

Programma

Het voorlopige programma vind je hier.

Aanmelden

Meld je hier aan.