Veel Rotterdamse kinderen hebben als moedertaal een andere taal dan het Nederlands. Hoe verloopt de taalverwerving bij meertalige kinderen eigenlijk?

In de klas merk je vast dat het Nederlands leren sommige kinderen goed af lijkt te gaan, terwijl het bij andere kinderen een stuk moeizamer gaat. Hoe komt dat toch? Krijgen sommige kinderen thuis of buiten schooltijd simpelweg te weinig Nederlands taalaanbod? Of is er misschien meer aan de hand? Is er misschien sprake van een taalontwikkelingsstoornis? En wat zijn mogelijke vervolgacties?

Meertaligheid en taalontwikkelingsstoornis

Logopediste Marga van Mil deelt op woensdagmiddag 10 januari 2018 haar kennis, ervaring en expertise op het gebied van meertaligheid en taalontwikkelingsstoornissen (TOS) bij meertalige leerlingen.

Gratis voor Rotterdamse leerkrachten!

Deze middag is bedoeld voor leerkrachten die werken in het Rotterdamse po en s(b)o.
De bijeenkomst maakt deel uit van het gratis scholingsaanbod voor Rotterdamse basisscholen in het kader van het Rotterdams Schakelklassenproject. In 2018 staan diverse scholingsmodules geprogrammeerd, over allerlei onderwerpen die relevant zijn voor alle Rotterdamse leerkrachten die met (ex-)nieuwkomers werken. 

Tijd en locatie

Woensdag 10 januari, van 14.30 uur tot 16.30 uur (inloop vanaf 14.00 uur). 
De training vindt plaats bij de CED-Groep, Dwerggras 30 Rotterdam.

Aanmelden of meer weten?

Het aantal plaatsen is beperkt, dus geef u snel op!
Stuur voor aanmelden een mailtje naar Maaike Dalhuisen, m.dalhuisen@cedgroep.nl