Discussiemiddag Kansenongelijkheid

Onlangs verscheen de Staat van het Onderwijs 2018, waarin de inspectie opnieuw aandacht vraagt voor kansenongelijkheid en segregatie. Een van de uitkomsten is dat scholen er toe doen. De vraag is ook voor Rotterdam urgent wat scholen dan precies kunnen doen om kansengelijkheid te vergroten. Daar wil De Kenniswerkplaats Rotterdams Talent (KWP) een discussiemiddag aan wijden. 

Tijd en locatie

17.00-20.00
Locatie: Hogeschool Inholland, Posthumalaan 90, Rotterdam

Vragen

 • Hoe is de feitelijke situatie rond kansenongelijkheid in het Rotterdamse po en vo? (ook in vergelijking met de G4 en het landelijke beeld)
 • Welke kennis is er over oorzaken van kansenongelijkheid en segregatie (in de literatuur; Rotterdams onderzoek; beleidsnotities)?
 • Welke mogelijke handvatten zijn er om kansengelijkheid te vergroten? Zowel vanuit de praktijk als vanuit de literatuur
 • Welke goede voorbeelden kennen we, in Rotterdam en van elders? Wat blijkt te werken? Voor wie, in welke situaties en waarom?
 • Hoe komen we tot een effectieve aanpak, wat is daar voor nodig?

Programma

16.30 Inloop met broodjes

17.00 Opening
De Rotterdamse situatie in context
Inge de Wolf
Inspectie van het Onderwijs en Universiteit van Maastricht

Wat scholen kunnen doen
Eddie Denessen
Universiteit Leiden en Radboud Universiteit Nijmegen

18.00 Pauze

18.15 Workshops

 1. PO. M.m.v. Nicolaasschool (ovb)
 2. VO. M.m.v. Wolfert College
 3. Beleid. M.m.v. gemeente Rotterdam
 4. Onderzoek. M.m.v. Inholland en EUR

19.00 Pauze

19.15 Discussie
Aan de hand van aanbevelingen uit de workshops en uit een Manifest van de Kenniswerkplaats
M.m.v. de sprekers en wethouder Said Kasmi (onder voorbehoud)

20.00 Einde

Aanmelden

U kunt zich hier voor deze bijeenkomst aanmelden.

Deelname aan alle Kenniswerkplaats Rotterdams Talent (KWP) Specials is gratis.

Ontwikkelaars en organisatoren

Guido Walraven, Jeroen Onstenk, Trudi Hofstede en Jose Hofman
Hogeschool Inholland, gemeente Rotterdam en BOOR • 1 oktober 2018
 • PO VO