‘Meneer, waarom zou ik dit doen?’ - Succesverhaal van een leerling met minder kansen

Door Martijn Terlouw en Mila Aafjes
, 15 januari 2020

Leestijd: 5 minuten
 

Douae was een in zichzelf gekeerd, onzeker meisje. De sfeer thuis was om te snijden, met een arbeidsongeschikte vader en een moeder met een te zware parttimebaan. Haar motivatie voor school was ver te zoeken. Als ze geen gemotiveerde gymdocent had gehad, zou ze nu thuis op de bank zitten…

Voor één ding was Douae nog wel te porren: voetbal. Tijdens een potje voetbal in de gymzaal zag docent Gerard een meisje met veel kwaliteit, dat tijdens het sporten volledig zichzelf was. Hij besloot hierover met haar in gesprek te gaan. Dat gesprek bleek de eerste stap richting een nieuwe bestemming voor Douae.

Het hart raken

In onze rol als docent is het belangrijk om niet alleen bezig te zijn met leerresultaten, maar ook te focussen op wat er speelt in het leven van onze leerlingen. Zoals Gert Biesta op zijn conferentie Afkijken Mag! al noemde: ‘Als het onderwijs niet het hart van mensen raakt, dan gaat er iets mis.’ In het geval van Douae lag de focus van de school heel lang op haar schoolresultaten. Op het vmbo Basis vielen haar resultaten lange tijd tegen. Ondanks alle inspanningen van de school lukte het niet om haar cijfers omhoog te krijgen. Pas nadat haar hart geraakt werd door een willekeurige gymdocent kwam het omslagpunt. Douae hervond haar motivatie. En dat had niet alleen een positieve invloed op haar houding tijdens de gymles, maar zelfs haar resultaten bij andere vakken stegen.

'Als het onderwijs niet het hart van mensen raakt, dan gaat er iets mis'

Succesverhaal van een leerling

Leraar als coach

De rol van leraar is op dit moment erg aan het veranderen: van kennisoverbrenger naar coach. Bovendien zijn er nogal wat andere rollen bij gekomen, zoals die van opvoeder, politieagent, verzorger, maatschappelijk werker. De roeping voor ons als docent is om een coachende rol aan te nemen om leerlingen beter te begeleiden in het pad naar hun toekomst. Wij moeten meer op zoek gaan naar hoe wij onze rol uitvoeren en écht het verschil kunnen maken in het leven van leerlingen.

Eigenaarschap

In onze rol als coachende docent is het van essentieel belang om het eigenaarschap van het leven te leggen bij de leerlingen zelf. Op scholen waar leerlingen bij voorbaat minder snel kansen krijgen – bijvoorbeeld vanwege hun culturele achtergrond en/of een taalachterstand – is dit een extra aandachtspunt.

Eigenaarschap bij leerlingen stimuleren kun je doen door samen met een leerling op zoek te gaan naar zijn/haar bijzondere kwaliteiten. Door die kwaliteiten te koppelen aan toekomstdromen kun je samen met de leerling een pad uitstippelen richting de toekomst. En dat helpt hen om onderweg de juiste keuzes te maken.

Succesverhaal van een leerling met minder kansen

De weg naar de toekomst

Terug naar het verhaal van Douae.
Na de aanzet van Gerard gingen ook andere docenten korte gesprekjes met Douae aan. Ook zij hielpen haar om haar talenten te waarderen en over de toekomst na te denken. Samen koppelden ze haar kwaliteiten op het gebied van bewegen en regelen aan haar diep verborgen toekomstdroom om met kinderen te werken. Zo stippelde Douae met de hulp van haar leraren een toekomstpad  uit.

Leraar als inspiratiebron

Inmiddels is Douae 17 jaar en doorgestroomd naar de havo. Ze heeft de wens om gymdocent te worden. Haar eigen gymdocent Gerard inspireerde haar en is nu haar grote voorbeeld. Anderen motiveren, helpen, begeleiden en vooral vooruit brengen – dát is wat Douae ook wil doen. Een beter compliment kun je als docent niet krijgen!

 

*De namen in dit stuk zijn gefingeerd.


Over de auteurs

Dit stuk is een gastbijdrage van Martijn Terlouw en Mila Aafjes. Martijn is docent Lichamelijke Opvoeding en Mila docent Groen, beide werkzaam op het vmbo in Rotterdam. Voor het ROM deelden zij graag het succesverhaal van een leerling die zij begeleid hebben.

Een reactie plaatsen