5 Tips om eigenaarschap te stimuleren

Door ROM Redactie
, 28 november 2018

Leestijd: 4 minuten
uit: ROM_2018_04
 

In #ROM5 (december 2018) lees je het gesprek terug tussen Branko Vermote (doctoraalstudent ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit Gent) en Cindy Hoekwater (docent Nederlands en wetenschap & onderzoek op de OSG Hugo de Groot). Onderwerp van gesprek: wat houdt ‘eigenaarschap’ nou eigenlijk in, en hoe stimuleer je het bij leerlingen?

‘Eigenaarschap houdt in dat een leerling vrijwillig de verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen leerproces. Zo wordt hij zelfstandiger en leert hij communiceren, samenwerken en problemen oplossen; vaardigheden die ook in het leven buiten de school belangrijk zijn,’ legt Branko in het interview uit. Maar hoe stimuleer je leerlingen om die verantwoordelijkheid ook daadwerkelijk te nemen?

5 Tips

 1. Kijk goed of een leerling wel rijp is om de verantwoordelijkheid te nemen, voordat je gaat aansturen op eigenaarschap.
 2. Ondersteun de autonomie van leerlingen, bijvoorbeeld door keuzemogelijkheden te bieden.
 3. Benadruk het belang van eigenaarschap, en breng structuur aan in het leerproces er naartoe.
 4. Neem de tijd om een leerling te observeren, zodat je een inschatting kunt maken van zijn motivatie. Zoek de achterliggende reden als een leerling niet gemotiveerd lijkt te zijn.
 5. Inventariseer eens wat je eigenlijk allemaal al doet waar elementen van eigenaarschap in zitten.
   

‘Eigenaarschap ondersteunen is geen kwestie van het maar laten gaan…’

Branko Vermote over Eigenaarschap

Branko Vermote, docotraalstudent Ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit van Gent
 


Bronnen

Voor het artikel in ROM5 (december 2018) zijn onderstaande bronnen geraadpleegd:

 • Conley, D. T., & French, E. M. (2014). Student ownership of learning as a key component of college readiness. American Behavioral Scientist58(8), 1018-1034.
 • Jang, H., Reeve, J., & Deci, E. L. (2010). Engaging students in learning activities: It's not autonomy support or structure, but autonomy support and structure. Journal of Educational Psychology102, 588-600.
 • Sierens, E., Vansteenkiste, M., Goossens, L., Soenens, B., & Dochy, R. (2009). The synergistic relationship of perceived autonomy support and structure in the prediction of self-regulated learning. British Journal of Educational Psychology79, 57-68.
 • www.selfdeterminationtheory.org

 

 

foto: Jan van der Meijde

Een reactie plaatsen