5 Tips: Samenwerken met ouders bij schoolloopbaankeuzes

Door ROM Redactie
, 4 december 2018

Leestijd: 2 minuten
 

Niet alleen leraren, maar ook ouders zijn een belangrijke bron van steun wanneer jongeren loopbaankeuzes moeten maken. In ROM 5 (december 2018) licht Mariëtte Lusse, lector Ouders in Rotterdam Zuid aan  Hogeschool Rotterdam, dit toe.

Ouders zijn de belangrijkste raadgever van hun kinderen als het gaat om schoolloopbaankeuzes. Zij bieden ondersteuning bij het maken van keuzes als zij een ‘loopbaangerichte thuisomgeving’ creëren. Lees hier 5 tips om beter samen te werken met ouders:

 1. Bespreek vroegtijdig het schooladvies aan het eind van de basisschool met leerling en ouders.
   
 2. Besteed bij schoolkeuzes zowel aandacht aan het niveau van de school als aan de aansluiting van de school bij de interesses, talenten en leerstijl van het kind.
   
 3. Help ouders hun rol in de begeleiding van de schoolloopbaan van hun kind vorm te geven. Bied ouders concrete handvatten en geef leerlingen thuisopdrachten om met ouders in gesprek te gaan.
   
 4. Niet alleen de schoolresultaten verdienen aandacht. Besteed in contact met ouders ook aandacht aan de kwaliteiten, motieven en ervaringen van de leerling.
   
 5. Behalve de manier waarop ouders hun kind zelf kunnen ondersteunen, is het zinvol  te bespreken hoe anderen in het netwerk van het gezin steun kunnen bieden.

5 Tips: Samenwerken met ouders bij schoolloopbaankeuzes

Illustratie: Chris Versteeg

Gereedschapskist

Wil je meer weten over de werkwijzen die in het artikel worden genoemd? Je vindt ze terug in de Gereedschapskist voor beter samenwerken met ouders (ouders en schoolloopbaan). 


Bronnen

Voor het artikel in ROM5 (december 2018) zijn onderstaande bronnen geraadpleegd:

 • Elffers, L. (2018). De bijlesgeneratie. Opkomst van de onderwijscompetitie. Amsterdam: Amsterdam University Press.
 • Kuijpers, M. (2012). Architectuur van leren voor de loopbaan: richting en ruimte. Oratie, Open Universiteit
 • Kuijpers, M., Strijk, M., Lusse, M. & van Schie, L. (2018). Ouderbetrokkenheid bij Loopbaanontwikkeling van vmbo-leerlingen. Den Haag: Ministerie van SZW.
 • Lusse, M., Kuijpers, M., Strijk, M., Diender, A. & Hermans, A. (2018). Handreiking Ouders en LOB. Den Haag: Ministerie van SZW.
 • Lusse, M. & Diender, A. (2014). Samenwerken aan schoolsucces. School en ouders in het vo en mbo. Bussum: Coutinho.
 • Inspectie van het onderwijs (2016). De Staat van het Onderwijs: onderwijsverslag 2014 – 2015. Den Haag, inspectie van het onderwijs en ministerie van OCW.
 • Rodrigues, R. (2018). Opstellen van een schooladvies. Onderzoek naar leerkrachtervaringen. JSW.
 • Strijk, M. & Diender, A. (2016). Leerling, ouders en school samen voor de loopbaan. Plannen maken in co-creatie. Rotterdam: Hogeschool Rotterdam, 2016.

Een reactie plaatsen