Brainstorm leraren en leerlingen: Geef ons meer ontwikkelruimte!

Door Ronald Buitelaar
, 27 november 2018

Leestijd: 4 minuten
 

Begin november presenteerde de Onderwijsraad het advies Ruim baan voor leraren. Een nieuw perspectief op het leraarschap. De inkt van het advies was nog niet droog of MeetUp010 en Broedplaats010 organiseerden los van elkaar een ontwerpbijeenkomst.

Tijdens de ontwerpbijeenkomst van MeetUp010 spraken vertegenwoordigers van basisschool tot hbo over een lerarenopleiding nieuwe stijl. Bij de bijeenkomst die Broedplaats010 nauwelijks 24 uur later organiseerde, stond de mening van leerlingen centraal. Zo'n 30 leerlingen uit po, vo en mbo dachten na over een vak van de toekomst. De ondertoon tijdens beide bijeenkomsten: ‘Geef ons meer mogelijkheden om ons naar eigen vermogen te ontwikkelen.’ Een verslag in pitches.

Ontwerpsessie Meetup010

5 Pitches van leraren over een lerarenopleiding nieuwe stijl:

  • Verplicht docenten van de lerarenopleiding om ook les te geven in de praktijk waarover ze lesgeven. En begeleid beginnende leraren véél beter.’

  • In het onderwijs van nu is te weinig aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. Je kunt nog zoveel kennis hebben, maar als je niet weet hoe je in elkaar steekt en je niet kunt verbinden met je creativiteit, de mensen om je heen en het grotere geheel dan ligt een burn-out of depressie op de loer.’

  • Maak van de lerarenopleiding een palet met modulaire keuzemogelijkheden. De eindtermen staan vast, maar de leerroutes kunnen heel divers zijn. Geef ook  meer aandacht aan de coachende rol van de leraar. En aan een leven lang leren.’

  • ‘Als we toch aan de slag gaan met de lerarenopleiding, laten we dan opleidingsstromen als de associate degree pedagogisch educatief medewerker en onderwijsassistent mbo 4 beter verbinden met de pabo en de tweede graad lerarenopleiding. Wellicht kan er in de toekomst worden lesgegeven via co-schappen.’

  • ‘Een nieuwe lerarenopleiding moet zorgen dat je als leraar weet hoe je iets goed uitlegt. De lat ligt nu te laag!’

Ontwerpsessie Broedplaats010: leerlingen aan het woord

Ontwerpsessie Broedplaats010

Leerlingen aan het woord: wat zijn hún wensen voor het onderwijs?

  • ‘Wij willen een nieuw vak waarin je praktische vaardigheden leert. In de module politiek kun je bijvoorbeeld leren hoe stemmen gaat. In een module gezondheid kun je leren over een gezonde levensstijl of een reanimatiecursus volgen. De module creativiteit helpt je je eigen interesses verder te ontwikkelen. En ook leren plannen hoort er zeker bij. Dat heb je in het voortgezet onderwijs hard nodig.'

  • ‘De basisschool moet ons beter voorbereiden op het voortgezet onderwijs. We willen vanaf groep 3 vreemde talen leren. In het voortgezet onderwijs willen we eerder informatie over ontwikkelmogelijkheden en beroepen zodat je je opleiding daarop kunt afstemmen. In het mbo willen we meer toekomstgerichte aandacht. Wat ga je na het mbo doen; doorstuderen, werken in loondienst of een eigen onderneming opstarten. En hoe kan je opleiding daarbij aansluiten?’

  • ‘Het is belangrijk dat we leren hoe je creatief met geld kunt omgaan. In fase 1 leer je sparen en nadenken over inkomsten en uitgaven. In fase 2 leer je nadenken over de wijze waarop je geld wilt verdienen; in loondienst of als zelfstandige. In fase 3 krijg je workshops van mensen die hebben laten zien dat ze met geld kunnen omgaan en je kunnen inspireren.’

  • Wij willen dat het mogelijk wordt om je eigen ontwikkelrichting te bepalen en dat het aanbod beter aansluit bij je interesses. De prestaties van leerlingen zullen omhoog gaan, het ontlast leraren en je leert wat je wilt leren. Wij vinden dat belangrijk, omdat veel van ons willen leren ondernemen.’

Een reactie plaatsen