Burgemeester Aboutaleb bezoekt goed presterende Pniëlschool

Door Ronald Buitelaar
, 20 januari 2016

Leestijd: 4 minuten
 

School haalt op alle tien punten de hoogst haalbare score

De Pniëlschool, een basisschool op de grens van Bloemhof en Vreewijk, kreeg eind vorig jaar zo’n goede beoordeling van de Onderwijsinspectie dat leerkracht Charlotte Dekker geen moment aarzelde en burgemeester Aboutaleb uitnodigde om het feestje op school mee te komen vieren. Vrijdag 15 januari was het zover en bracht de burgemeester een bezoek aan de school. Het ROM liep mee en vroeg de directie naar het ‘geheim’ van de school.

Laat burgemeester Aboutaleb een school bezoeken en je ziet dat er een leraar aan hem verloren is gegaan. Hier een speels plagerijtje of grapje, daar een klein lesje of milde terechtwijzing. En altijd die twinkelende ogen als hij met kinderen in gesprek gaat en ziet hoe ze op hem reageren.

Ondergedompeld
Zo ook vrijdag 15 januari als de burgemeester op uitnodiging van  leerkracht Charlotte Dekker een bezoek brengt aan de Pniëlschool in Vreewijk, een basisschool die naast reguliere klassen ook een aantal ‘schakelklassen eerste opvang’ kent waar aan een brede schakering leerlingen les wordt gegeven. Al in de eerste klas die hij binnenstapt treft de burgemeester Spaanse, Irakese, Poolse, Bulgaarse, Kaap-Verdische en Syrische kinderen aan die hier zo’n anderhalf jaar ondergedompeld worden in Nederland en de Nederlandse taal.

Bedremmeld
Of de kinderen weten wie hij is en of zij het woord voor burgemeester in hun eigen taal kennen. ‘Chef’ oppert een Spaans jongetje. ‘Klopt in zekere zin’, zegt de burgemeester met een knipoog naar de volwassenen, ‘maar eigenlijk heet ik alcalde in het Spaans.’ Het jochie glundert, ‘Oh ja, alcalde, bur-ge-mees-ter’. Achter in de klas kijken twee Syrische knulletjes wat bedremmeld naar het tafelblad. Als de burgemeester plotseling in het Syrisch tegen ze begint te spreken, kijken ze verrast op. Hun ogen glimmen en een van hen begint een gesprekje met de burgemeester. Die glimlacht: ‘Ik spreek Arabisch en beheers het Syrische dialect.’

In de war
Ook in andere klassen gaat hij langs en bij de laatste klas, die van Charlotte Dekker, gaat hij op de thee. Hij krijgt er een boekje met moeilijke woorden aangeboden en vertelt hoe het hem ooit verging bij de Nederlandse les. ‘Ik raakte steeds in de war. Dan leerde ik dat ik op school zat en zag mezelf boven op dak zitten. Ik vond dat maar raar.’ Na nog een koekje en een kopje thee sluit de burgemeester zijn bezoek aan de leerlingen af.

Aboutaleb legt uit: 'Op school: ik zag mezelf boven op dak zitten'
Aboutaleb legt uit: 'Óp school: ik zag mezelf boven op dak zitten'

Borging
Suzanne Rog is directeur van de Pniëlschool. Ooit stond ze zelf voor een schakelklas. ‘Intens, maar mooi werk’, noemde ze het toen. Sinds 2011 staat ze samen met adjunct Hans den Ouden aan het roer van de school. Toen ze de school van haar voorganger overnam waren er een aantal zaken die ze wilde veranderen: ‘We presteerden te wisselend, omdat er te weinig vastgelegd werd en de borging onvoldoende was.’ Om daar verandering in te brengen zette het tweetal een aantal lijnen uit: ‘We verschoven de  aandacht in de klas van de leerlingen met D- en E- scores naar de middengroep en namen afscheid van sommige leraren. Dat leverde soms moeilijke gesprekken op, maar was uiteindelijk voor beide partijen het beste.’ Ook werd er – met dank aan het gemeentelijk subsidiebeleid – maximaal ingezet op het aantal handen in de klas: ‘We hebben per twee klassen drie leerkrachten.’

Ambitieus
Nadat de school didactisch op de rails was gezet werd de focus verlegd naar het pedagogisch klimaat: ‘We hebben gekozen voor het concept van de Vreedzame School,’ zegt Rog, ‘omdat we behoefte aan eenduidigheid hadden.’ Met helderheid op pedagogisch én didactisch vlak nam ook de ruimte toe om het eigenaarschap bij leraren verder uit te bouwen: ‘We willen elkaar samen sterker maken.’ Die gedeelde focus op kwaliteitsverbetering werd recent door de Onderwijsinspectie gewaardeerd met een uitstekend rapport en met een beoordeling ‘Goede school’, wat ze eerder nog maar bij twee andere scholen in Nederland deed. De inspectie spreekt van een ‘ambitieus schoolklimaat’, een ‘professionele kwaliteitscultuur’ en een ‘team dat voortdurend in de leerstand staat.’

Aandacht
De school werd beoordeeld op tien punten en ontving op alle punten een 'goed', de hoogst haalbare score. De beoordeling ‘Goede school’ heeft overigens geen verband met het predicaat ‘Excellente school’, want toekenning daarvan komt op een heel andere manier tot stand.
Voor de school is het nog niet genoeg, want directie en interne begeleiding zijn naarstig op zoek naar antwoorden op zeer specifieke ondersteuningsvragen: ‘In onze populatie wordt veel verhuisd waardoor de groepsdynamiek voortdurend verandert. Een proces dat de nodige aandacht vraagt.’

Reacties (1)

  • En vooral niet te vergeten de administratieve kracht Sonja Mom-Roodhuyzen. Mede dankzij haar werd dit bereikt.

    22 januari 2016

Een reactie plaatsen