Column Willem - Spook van de revolutie

Door Willem Sonneveld
, 12 februari 2019

Leestijd: 2 minuten
 

Er waart een spook door het onderwijs, het spook van de revolutie. Op vrijdag 15 maart komen de verworpenen der aarde van basisschool tot universiteit in opstand door het werk een dag neer te leggen.

De problemen in het onderwijs zijn dan ook legio. Het lerarentekort noopt scholen tot kunst en vliegwerk. Steeds vaker worden klassen naar huis gestuurd. De werkdruk in het onderwijs is moordend en veel docenten zijn daarom ziek en opgebrand thuis. Ook de kwaliteit van het onderwijs in Nederland gaat achteruit. Leerlingen zijn ongemotiveerd en meer dan 15 procent verlaat laaggeletterd een middelbare school. Tot slot neemt de ongelijkheid toe.

Over oplossingen wordt niet getwijfeld. Minder regels en meer geld. De overheid maakt te veel beleid dat niet effectief is en weigert ook nog de benodigde middelen ter beschikking te stellen. En die besturen die deugen ook niet. Die zijn te groot en staan te ver af van het gekrakeel op de werkvloer. Bovendien potten ze geld op en laten ze zich riant uitbetalen.

De blinde vlek in de discussie zijn de vakmensen op de scholen. Herman Tjeenk Willink wijst in zijn laatste boek ‘Groter denken kleiner doen’ op het belang van ‘duidelijkheid’: “Is het voor ieder duidelijk wat het vak van onderwijzer inhoudt en welke taken daar wel of niet bij horen? Die duidelijkheid is nodig om tegenwicht te bieden tegen wat beleidsbepalers en financiers bedenken.” Aan dat tegenwicht ontbreekt het nog te vaak. Het is allemaal veel te lijdzaam en braaf in het onderwijs. 

Zullen we morgen eerst samen ons werk heel goed gaan doen? Een visie op leren formuleren en een kwaliteitsaanpak uitvoeren en communiceren? En ja, daar hoort ook bij: een aantal dingen níet meer doen. Scholen, kies en stop met het fungeren als maatschappelijke stopverf.

Pas als dat is gebeurd, durf ik te staken. In deze bodemloze put zou ik als minister nog geen euro extra gooien. De revolutie moet het daarom voorlopig zonder mij doen.

 


Willem Sonneveld is socioloog en docent maatschappijleer bij de GSR. Hij nam deel aan Broedplaats010. Voor het ROM zet hij zijn gedachten over het Rotterdams onderwijs op papier.

Deze column verscheen in ROM1, februari 2019.

Een reactie plaatsen