Kasmi: ‘De grenzen van opvangmogelijkheden in het onderwijs zijn bereikt’

Door Ronald Buitelaar
, 11 december 2018

Leestijd: 5 minuten
 

Saïd Kasmi is sinds juli 2018 wethouder Onderwijs, Cultuur en Toerisme. ROM-journalist Ronald Buitelaar interviewde hem. Onderwerp van gesprek in Deel 2 van dit driedelige interview: het lerarentekort.

Interview wethouder Kasmi Rotterdam

Laten we het eens over die andere grote onderwijskwestie van dit moment hebben:  het lerarentekort. Het college propageert een ‘handen uit de mouwen’-aanpak. Wat moeten we ons daarbij voorstellen?

‘Hoewel het eigenlijk geen gemeentelijke taak is, proberen we ons steentje bij te dragen. We stellen een lerarenbeurs beschikbaar en helpen met het vinden van woonruimte. Daarnaast stimuleren we zij-instroom. In het primair onderwijs neemt het aantal zij-instromers toe. Dit schooljaar zijn reeds 56 zij-instromers begonnen aan het zij-instroomtraject waarbij ook gebruik gemaakt is van subsidie van de gemeente. We verwachten dat in februari nog ongeveer 64 zij-instromers starten.’

Maar lost dat het probleem op? De vacaturesites van de schoolbesturen puilen uit.

‘We gingen in de zomerperiode van het ergste uit, maar de schoolbesturen zijn er met onze hulp redelijk in geslaagd om genoeg leraren voor de klas te krijgen. We hebben gelukkig nog geen klassen naar huis hoeven sturen. Wat niet wil zeggen dat we het probleem onderschatten, want ook het speciaal (voortgezet) onderwijs heeft moeite om voldoende leraren aan te trekken. En wat gebeurt er als dadelijk de griep toeslaat? De grenzen van opvangmogelijkheden in het onderwijs zijn bereikt. Er zijn geen buffers meer om calamiteiten op te vangen.’

 


Wat investeert Rotterdam dit jaar in onderwijs?

  • De totale begroting 2019 voor onderwijsbeleid bedraagt € 115,6 miljoen (exclusief apparaatslasten).
  • € 53 miljoen van de middelen voor onderwijsbeleid wordt aan schoolbesturen in een subsidie beschikt. Met dit budget investeren schoolbesturen en scholen in de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs, onder meer door het aanbieden van extra lesuren, het inzetten van extra handen in de klas, of het aanbieden van lessen die de talentontwikkeling van kinderen bevorderen.
  • € 39 miljoen van de middelen worden ingezet voor de voorschoolse educatie; een wettelijke verplichting voor gemeenten in het kader van het onderwijsachterstandenbeleid.
  • Er wordt € 5,5 miljoen geïnvesteerd in voortijdig schoolverlaten en verzuim (waarvan een deel binnen regionaal verband). Een deel van het budget is specifiek beschikbaar voor de problematiek op Zuid.
  • Voor onderwijshuisvesting is € 64,8 miljoen beschikbaar (exclusief apparaatslasten).


Meer lezen?

Lees ook Deel 1 van dit interview, over de gesprekken die wethouder Kasmi voerde met het onderwijs. En Deel 3, waarin Kasmi ingaat op kansengelijkheid.

Een reactie plaatsen