Kasmi: ‘Kansengelijkheid is hét grote thema van ons onderwijsbeleid’

Door Ronald Buitelaar
, 18 december 2018

Leestijd: 5 minuten
 

Saïd Kasmi is sinds juli 2018 wethouder Onderwijs, Cultuur en Toerisme. ROM-journalist Ronald Buitelaar interviewde hem. Onderwerp van gesprek in Deel 3 van dit driedelige interview: kansengelijkheid.

Interview wethouder Kasmi Rotterdam

Wat wilt u, behalve het lerarentekort, nog meer aanpakken?

‘Het allerbelangrijkste is kansengelijkheid. We vinden dat alle kinderen de kans moeten krijgen om het beste uit zichzelf te halen. Dat is nog lang niet overal het geval. Hun ontwikkelmogelijkheden móeten gewoon omhoog. Mijn tweede speerpunt is cultuureducatie. Het is een middel waarmee we leerprestaties omhoog brengen en andere talenten ontwikkelen. Ik ben sinds lange tijd de eerste wethouder die onderwijs én cultuur in zijn portefeuille heeft. Een bewuste keuze omdat ik vind dat er op dat snijvlak nog heel wat te winnen is. Vooral op Zuid. Mijn derde speerpunt is maximale acceptatie van lhbti’ers. In een stad waar we willen dat iedereen meedoet kan en moet de acceptatie van lhbti’ers beter. We kunnen in het onderwijs een belangrijke bijdrage leveren aan het bespreekbaar maken en accepteren van alle geaardheden.’

Nog even over kansengelijkheid. Wat kunnen we op dat vlak van u verwachten?

‘Kansengelijkheid is hét grote thema van ons onderwijsbeleid. Op veel momenten in de onderwijscarrière van kinderen zijn de kansen ongelijk. Bijvoorbeeld tijdens de overgang van de ene schoolsoort naar de andere. Of bij de schoolkeuze, of als kinderen extra ondersteuning nodig hebben. Ook zijn we bezig met het opzetten van dag-programmering in de focuswijken. Daar krijgen ze een aanbod dat zich meer richt op sociaal-emotionele aspecten. We willen dat kinderen meer bewegen en kennismaken met cultuur.’

Wat moeten we ons daar concreet bij voorstellen?

‘We werken de thema’s op dit moment verder met het veld uit en verweven ze in het nieuwe onderwijsbeleid. Om de gewenste uren te realiseren is een gecoördineerde inzet van uren voor onder meer onderwijs, sport, cultuur en welzijn noodzakelijk. Er is een programmamanager aangesteld die het idee verder uitwerkt. In januari presenteer ik het nieuwe onderwijsbeleid waar dit een onderdeel van is.’

Dat klinkt toch weer behoorlijk top-down.

‘Toch is het nadrukkelijk samen met de scholen bedacht.’

Of met de besturen?

‘Ja, het komt niet alleen van ons.’

Sluiten we af met een gemeentelijke taak, de voor- en vroegschoolse educatie. Er zijn geluiden dat  de deelname afneemt vanwege ‘te duur’ en een te ingewikkelde aanvraagprocedure. Klopt dat en zo ja, wat wordt er aan gedaan?

‘Ik ken de signalen over de eigen bijdrage en de administratieve rompslomp voor het bepalen van deze bijdrage, maar uit cijfers van het CJG komt een ander beeld naar voren. In slechts enkele gevallen noemen ouders de bijdrage als reden waarom ze hun kind niet inschrijven bij een vve-instelling. We onderzoeken wat we aan deze beeldvorming kunnen doen. Tegelijkertijd kijken we met peuterconsulenten en vve-instellingen hoe we ouders beter kunnen helpen bij het doen van aanvragen. Ook blijven we bij het kabinet pleiten voor een eenvoudiger systematiek voor het aanvragen van kinderopvangtoeslag en voor de mogelijkheid om ouders voor wie de eigen bijdrage een probleem kan zijn, te compenseren.’

 


 

Kansengelijkheid in onderwijsbeleid

In het Rotterdams onderwijsbeleid wordt kansengelijkheid uitgewerkt in:

•          Overgangsmomenten in het onderwijs

•          Kwaliteit en toegankelijkheid

•          Aanpak lerarentekort

•          Burgerschap

•          Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt

•          Passend onderwijs

•          Talentontwikkeling

 


Meer lezen?

Lees ook Deel 1 van dit interview, over de gesprekken die wethouder Kasmi voerde met het onderwijs. En Deel 2, over het lerarentekort.

Een reactie plaatsen