LeesUp010: En wat als we nu weer eens gewoon gingen lesgeven?

Door Ronald Buitelaar
, 29 november 2018

Leestijd: 4 minuten
 

LeesUp010 is – net als ZuipUp010 – een spin-off van MeetUp010, door en voor leraren georganiseerde bijeenkomsten over actuele onderwijsonderwerpen. De eerste LeesUp010 vond dinsdag 27 november plaats. Te gast waren schoolleider Eva Naaijkens en teamleider Martin Bootsma, die in gesprek gingen over hun boek.

Naaijkens en Bootsma ontwikkelden een kwaliteitsaanpak voor de Alan Turingschool, een basisschool in Amsterdam. Over die aanpak schreven zij het boek En wat als we nu weer eens gewoon gingen lesgeven? Tijdens LeesUp010 gingen ze in gesprek met een kleine vijftig leraren en andere belangstellenden.

Organizer

Met het uitdelen van een organizer over de inhoud van het boek legt Martin een direct verband tussen het onderwijs bij de Alan Turingschool en de inhoud van de avond: ‘Wij werken op school heel veel met organizers. Wij geven thematisch onderwijs en daarbinnen leggen we de kennis van kinderen vast in organizers. Die verzamelen ze in een soort portfolio. Kinderen kunnen daarmee hun kennis ophalen, herhalen en verder uitbouwen. Het is een van de pijlers van onze school.’

Na een verdere toelichting op de wijze waarop er binnen de school aan vakmanschap en professionaliteit gewerkt wordt, is de beurt aan Eva. Zij neemt binnen de school het andere spoor voor haar rekening; zorgen dat de kwaliteitsaanpak zich binnen school kan ontwikkelen. Of in Martin’s woorden: ‘Eva is voor buiten. Ik voor binnen.’

Ballast buiten de deur

Kort gezegd komt de kwaliteitsaanpak van de Alan Turingschool erop neer dat op basis van een heldere onderwijsvisie – kennis en leraar centraal – alle overbodige ballast buiten de deur wordt gezet en gehouden. De in het boek beschreven uitwerking ervan zorgt inmiddels voor een niet aflatend stroom bezoekers naar de Alan Turingschool en een vergelijkbare stroom e-mails van soms geëmotioneerde leraren, die zeggen zich te herkennen in analyses en op zoek zijn een vergelijkbare aanpak.

LeesUp010

Kapitaal van de school

Tijdens het daaropvolgende vragenvuur wordt duidelijk dat de aanwezigen vooral nieuwsgierig zijn. Hoe slagen Martin en Eva erin om een bestaande school van richting te doen veranderen? Centraal in hun antwoorden: 'Wees helder, beperk je en draag zorg voor je leraren. Zij zijn het kapitaal van de school.’

Zo worden startende leraren bij de Alan Turingschool gekoppeld aan een andere starter, een collega in dezelfde bouw en een oudere collega. Ook stagiaires worden met alle egards behandeld: ‘Zelfs als we omhoog zitten, zetten we stagiaires niet meteen voor een klas. Dan maar liever een klas naar huis. Het is investeren in hun toekomst. We hebben ze hard nodig.’ 

Heldere keuzes

Een enkele wenkbrauw gaat omhoog als Martin resoluut duidelijk maakt dat er ook voor het curriculum heldere keuzes worden gemaakt: ‘Bij ons geen aandacht voor het  thema herfst. Dat is geen thema. Het wordt elk jaar vanzelf herfst. Onze thema’s vergroten de kennis en kunde van alle kinderen. Het is onze manier om te zorgen voor kansengelijkheid.’

Zorgen zijn er bij het gehoor nog wel over de wijze waarop je van een zwakke school weer een gezonde school maakt. Volgens Eva is dat vlot te realiseren: ‘Als je de school met elkaar verbetert zie je de resultaten vanzelf snel verbeteren.’

En wat als we nu weer eens gewoon gingen lesgeven


Meer info

 

Een reactie plaatsen