Presentatie nieuw Rotterdams onderwijsbeleid trekt volle zaal

Door Ronald Buitelaar
, 21 januari 2019

Leestijd: 5 minuten
 

Afgelopen week presenteerde de gemeente Rotterdam het onderwijsbeleid voor de periode 2019 – 2022. Centraal thema: kansengelijkheid. Of zoals scheidend stadsdichter Derek Otte het in een poëtische bespiegeling omschreef: ‘Toekomst boven afkomst’.  De presentatie vond plaats in de u-vormige ‘arena’ van het Lyceum Rotterdam. Letterlijk tot de nok toe gevuld met een bonte mix aan bezoekers van binnen en buiten het Rotterdamse onderwijs.

De presentatie van het nieuwe Rotterdamse onderwijsbeleid was dit keer eens niet een persaangelegenheid, maar een ontspannen bijeenkomst waar de plannen van diverse kanten belicht en besproken werden. Plannen die, aldus onderwijswethouder Saïd Kasmi, niet in beton gegoten zijn: ‘De ambitie dat kansengelijkheid in het onderwijs toeneemt waardoor meer kinderen een hoger, passend, onderwijsniveau bereiken blijft de  komende vier jaar de basis, maar ik ben de wethouder van de korte lijntjes. Jullie kunnen me altijd mailen of aanspreken, want ik sta open voor ideeën en experimenten.’

Buiten de lijntjes

Het is een nadrukkelijke uitnodiging van de wethouder om mee te denken over de wijze waarop aan de zeven onderwijsambities gewerkt gaat worden. Die zeven ambities zijn:

  1. Overgangsmomenten in het onderwijs: Er komt nog meer aandacht voor momenten waarop leerlingen van de ene school naar de andere school overstappen.
  2. Kwaliteit en toegankelijkheid: De onderwijskwaliteit van scholen moet verder omhoog en drempels om door- of op te stromen moeten geslecht worden.
  3. Aansluiting onderwijs en jeugdhulp: De aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp moet verbeteren.
  4. Leraren: Uiteraard is er blijvende aandacht voor het lerarentekort.
  5. Burgerschap: Er komt een Rotterdamse werkwijze democratisch burgerschap.
  6. Van onderwijs naar arbeidsmarkt: De stap van onderwijs naar arbeidsmarkt heeft een kwaliteitsimpuls nodig.
  7. Talentontwikkeling: Er moet alles op alles worden gezet om elk talent tot ontwikkeling te laten komen.

Kortom: een veelomvattende agenda die in het beleidsprogramma van eerste aanzetten is voorzien, maar ook uitnodigt om zelf de hand aan de ploeg te slaan. Dat daarbij flink buiten de lijntjes gekleurd mag worden, was misschien nog wel het meest opvallend aan de hele presentatie. De centrale boodschap: we schuwen onorthodoxe oplossingen niet.

Onorthodoxe oplossingen

In de gesprekjes tussendoor werden alvast verschillende accenten gelegd. Zo waren de jongeren van Young010 blij dat erkend wordt dat niet iedereen gelijke kansen heeft en dat gewerkt wordt aan verbetering. Wel legden zij een aanvullend probleem op tafel: ‘Jongens presteren gemiddeld slechter dan meisjes dus ook daar moet goed naar gekeken worden.’ Leerkracht en onderwijsduizendpoot Else-Marike Visser wees haar collega’s erop dat zij zelf voor een deel de oplossing zijn van het lerarentekort: ‘Zorg goed voor je collega die naast je staat. Help en coach die waar nodig en mogelijk. Trek niet de deur van je klas dicht, maar zet hem wijd open en leer van elkaar.’

Henk Post, bestuursvoorzitter van CVO, de koepel van het christelijk voortgezet onderwijs in het Rotterdamse, bestempelde zijn boodschap als onorthodox. Hij pleitte voor het zoeken naar nieuwe wegen om de overgangen tussen schoolsoorten te vergemakkelijken: ‘In praktijkscholen worden al mbo1 opleidingen aangeboden zodat de doorstroom naar het mbo makkelijker wordt. Ik denk dat we meer van dat soort samenwerkingen mogelijk moeten maken.’
Vigdis van der Giessen, directeur Peuter & Co, wees op het belang van aaneengesloten en gezamenlijk vorm gegeven voor en vroegschools aanbod: ‘We hebben in 1985 de knip tussen kleuterschool en lagere school weg genomen. Ik pleit ervoor om eens goed te kijken naar de knip die we nu hebben tussen peuters en kleuters.’

Hackathon

En dan was er nog de olifant in de kamer. Hoe gaan we al die uitdagingen van oplossingen voorzien in tijden van lerarentekorten en oplopende werkdruk? Makkelijke antwoorden zijn er niet, maar misschien wel, inderdaad, onorthodoxe ideeën. Om die te verzamelen worden initiatieven ontplooid. Zo haalt Onderwijs010 deze week tijdens de Praktijkspiegel on tour ideeën op in de stad en organiseert Meetup010 op 23 maart een EduHackathonNL010 in het Lyceum Rotterdam. De dag start en eindigt om tien uur en in die twaalf uur gaan tachtig leraren en andere geïnteresseerden aan de slag om oplossingen te bedenken om het onderwijs anders te organiseren. Je bent van harte uitgenodigd om mee te denken en te praten.

 


Meer lezen

Een reactie plaatsen