Wijkagent informeert ouders en leerlingen in Week tegen Kindermishandeling

Door Renate Mamber
, 22 november 2016

Leestijd: 4 min
 

Jaarlijks is een groot aantal kinderen slachtoffer van huiselijk geweld. In de Week tegen kindermishandeling besteedde een aantal Rotterdamse scholen daarom aandacht aan het onderwerp. Basisschool De Klaver Heijplaat nodigde de wijkagent uit om erover te praten met ouders en leerlingen.

‘Het is een complex onderwerp’, vertelt wijkagent Kim van der Stelt op 16 november aan de ouders in de ouderkamer. ‘Kindermishandeling is breder dan alleen lichamelijk geweld. Het is bijvoorbeeld ook een kind stelselmatig verwaarlozen, of steeds zeggen dat hij niets voorstelt. Dat maakt het lastig. Toch is het belangrijk het te signaleren en te melden.’

Verstrekkende gevolgen

De wijkagent geeft voorbeelden van welke verstrekkende gevolgen kindermishandeling kan hebben: ‘Veel jongeren die later in contact komen met de politie hebben in hun jonge jaren veel meegemaakt. Dat had misschien voorkomen kunnen worden, als ze eerder waren geholpen. Maar hun problemen waren toen vaak niet bij hulpverlenende instanties bekend.’ Ook vertelt ze dat kindermishandeling niet vanzelf stopt. ‘Veel slachtoffers geven aan dat dankzij een persoon uit de omgeving de mishandeling uiteindelijk is gestopt. Zelf zijn ze niet in staat de cirkel te doorbreken.’

‘De drempel om signalen van kindermishandeling te melden hoeft niet zo hoog te zijn’

Signalen herkennen

Verder legt ze uit hoe je signalen van kindermishandeling kunt herkennen en wat je vervolgens kunt doen. ‘De stap om te melden is vaak groot. Daarom ben ik hier. Ik hoop dat, nu jullie mij kennen, we elkaar weten te vinden als we elkaar nodig hebben. Toch komen meldingen van kindermishandeling vaak niet eerst bij de politie. Er gaat meestal een grote zorgvraag achter schuil. Signalen van kindermishandeling kun je melden bij het advies- en meldpunt Veilig Thuis. Dat kan ook anoniem. De huisarts is een andere mogelijkheid.’

Uit de reacties en vragen van de ouders blijkt dat een aantal van hen wel eens dergelijke signalen heeft opgevangen. De stap om in zo’n geval zelf iets te ondernemen ervaren ze allemaal als groot. Bij een instantie als Veilig Thuis denken ze bijvoorbeeld al snel aan ‘uit huis plaatsing’. ‘Dat is maar een klein deel van wat Veilig Thuis doet’, legt Van der Stelt uit. ‘Tachtig procent van wat Veilig thuis doet is hulpverlening. Ze leggen contact, vragen hoe het gaat en of ze hulp kunnen bieden. De drempel hoeft dus niet zo hoog te zijn.’

De wijkagent en de ouders in de ouderkamer praten over kindermishandeling en hoe signalen daarvan te herkennen

Luisterend oor

Na het bezoek aan de ouderkamer brengt de wijkagent een bezoek aan de klassen. ‘Bij groep 1 tot en met 4 vertel ik wat de politie doet. Dat we er niet alleen zijn om boeven te vangen maar ook om mensen te helpen. Vanaf groep 5 bespreek ik kindermishandeling en de kindertelefoon.’
Na afloop kijken de medewerker ouderbetrokkenheid Hennie van der Beek en de locatieleidster Petra van Reeven tevreden terug op de bijeenkomst. ‘Het was een goede opkomst voor een kleine school als dit’, zegt Hennie tevreden. ‘Het is fijn om deze informatie over kindermishandeling te weten. En het is belangrijk om nog eens te benadrukken dat het uitmaakt als je kinderen een luisterend oor kunt bieden.’

 

Meer informatie: www.weektegenkindermishandeling.nl 

foto: Petja Buitendijk

Een reactie plaatsen