Verslagen, rapportages en interviews over onderwijs in Rotterdam

Niet alleen leraren, maar ook ouders zijn een belangrijke bron van steun wanneer jongeren loopbaankeuzes moeten maken. In ROM 5 (december 2018) licht Mariëtte Lusse, lector Ouders in Rotterdam Zuid aan  Hogeschool Rotterdam, dit toe.

4 december 2018

leestijd: 2 minuten
 • (V)SO
 • SBO
 • PO
 • VO
 • MBO

LeesUp010 is – net als ZuipUp010 – een spin-off van MeetUp010, door en voor leraren georganiseerde bijeenkomsten over actuele onderwijsonderwerpen.

29 november 2018

leestijd: 4 minuten
 • (V)SO
 • SBO
 • PO
 • VO
 • MBO

Zo’n negentig studenten van Albeda, Zadkine en Techniek College Rotterdam kwamen 27 november bij elkaar voor de mbo-hackathon voor Rotterdamse zorg- en techniekstudenten. Doel: het komen tot innovatieve en creatieve oplossingen voor veelvoorkomende problemen in de zorg.

29 november 2018

leestijd: 5 minuten
 • MBO

In #ROM5 (december 2018) lees je het gesprek terug tussen Branko Vermote (doctoraalstudent ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit Gent) en Cindy Hoekwater (docent Nederlands en wetenschap & onderzoek op de OSG Hugo de Groot).

28 november 2018

leestijd: 4 minuten
ROM_2018_04
 • (V)SO
 • SBO
 • PO
 • VO
 • MBO

Begin november presenteerde de Onderwijsraad het advies Ruim baan voor leraren

27 november 2018

leestijd: 4 minuten
 • PO
 • VO
 • MBO

Resultaten meten en kinderen labelen zijn zo belangrijk geworden in het onderwijs dat er soms weinig aandacht is voor het effect van hoop en optimisme. Dat zijn immers ook lastige, onmeetbare begrippen.

30 oktober 2018

leestijd: 5 minuten
 • (V)SO
 • SBO
 • VVE
 • PO
 • VO
 • MBO

Derek Otte schrijft versjes, verhalen en dichtbundels, hij treedt op met voordrachten en spoken word en geeft les aan de Hogeschool van Rotterdam. Maar de meeste mensen zullen hem kennen als Rotterdams Stadsdichter.

10 oktober 2018

leestijd: 5 minuten
 • VO
 • MBO

Ze zijn authentiek, gedreven, geven les vanuit hun hart en ze doen niets liever dan voor de klas staan. Geen wonder dat ze Leraar van het Jaar zijn geworden. Meer dan 16 duizend ‘fans’ stemden op hun favoriete leraar. Op vrijdag 5 oktober was het dan eindelijk zo ver.

7 oktober 2018

leestijd: 5 minuten
 • (V)SO
 • SBO
 • VVE
 • PO
 • VO
 • MBO

In #ROM4 (oktober 2018) lees je het gesprek terug tussen onderzoeker aan de EUR Huib Tabbers en Natalya Roelofs van Koers VO. Onderwerp van gesprek: hoe help je leerlingen die door ziekte of medicatie niet meer kunnen leren als voorheen?

4 oktober 2018

leestijd: 2 minuten
 • (V)SO
 • SBO
 • PO
 • VO
 • MBO

In hoeverre verschilt begrijpend lezen in de 21e eeuw van begrijpend lezen vroeger? Hoe leren we leerlingen bijvoorbeeld in het woud van nieuws en nepnieuws onderscheid te maken tussen feit en mening?

1 oktober 2018

leestijd: 4 minuten
 • (V)SO
 • SBO
 • PO
 • VO
 • MBO

Pagina's