Recensenten gezocht!

Rotterdam,
maandag, oktober 21, 2019
 

 

 


Het Onderwijsvragenboek

Het Onderwijsvragenboek is een onderzoek naar het waarom in onderwijs, naar de historische achtergrond, naar de voor- en nadelen en de mogelijke alternatieven. Want pas nadat we onszelf deze fundamentele vragen hebben gesteld, kunnen we doelbewuste keuzes maken over de invulling van onderwijs.

Lees hier meer over Het Onderwijsvragenboek. 

 

Kiezen voor het jonge kind

Kiezen voor het jonge kind biedt een actueel en compleet overzicht van ontwikkelingen die zich op dit vakgebied afspelen en van alle aspecten waar leerkrachten en begeleiders in de praktijk concreet mee te maken krijgen. Het boek start met de basiskennis, waaronder theorie over de ontwikkeling van jonge kinderen en over pedagogisch-didactisch handelen. In deel twee worden aan de hand van praktijkvoorbeelden de belangrijkste visies op het onderwijs aan jonge kinderen belicht. Het boek sluit af met een praktisch deel.

Lees hier meer over Kiezen voor het jonge kind. 


Geschiedenis InZicht

Om goed antwoord te kunnen geven op alle geschiedenisvragen die je als leerkracht op de basisschool krijgt van je leerlingen, moet je over voldoende basiskennis beschikken. Geschiedenis InZicht is een overzichtelijk en praktisch handboek met een dubbelfunctie: het biedt op een toegankelijke manier de voor de leerkracht benodigde vakinhoudelijke kennis van het verleden, en bevat de informatie, inzichten en handvatten die nodig zijn om goed geschiedenisonderwijs te geven.
Lees hier meer over Geschiedenis InZicht. 

 

 


Didactiek en pedagogiek in het beroepsonderwijs

Dit complete en praktische boek leert je doordacht te handelen in de onderwijspraktijk. Het gaat over gevarieerde aspecten van het beroep, zoals samenwerken met docenten en assistenten in een team, begeleiden van leerlingen of studenten, instructies geven, het overnemen van lessen, het vormen van studenten, het registeren van vorderingen. Het boek bevat praktische voorbeelden, casuïstiek en realistische opdrachten, uitgevoerd met tekeningen en kleurenfoto's.
Lees hier meer over Didactiek en pedagogiek in het beroepsonderijws.