Alles op een rij… Praktische handreikingen uit onderzoek voor het voortgezet onderwijs

2 april 2018
 
Auteur: Winnifred Jelier

Alles op een rij… is een informatief boek over thema’s (o.a. motivatie, orde houden, huiswerk) die op alle vo-scholen onderwerp van gesprek zijn. Per thema wordt aangeraden wat je volgens onderzoek het beste kunt doen. Steeds wordt verwezen naar het betreffende onderzoek, dat meestal eerder gepubliceerd is in Didactief.

Het boek kan aanleiding zijn om in het team dieper op een onderwerp in te gaan en kan richting geven aan schoolafspraken. Bijvoorbeeld door iedereen het hoofdstuk of het onderzoek te laten lezen en daar samen verbeterdoelen en acties op te zetten. In het hoofdstuk toetsen bijvoorbeeld, wordt het idee aangedragen elkaars toetsen te bekijken en te bespreken of deze werkelijk in dienst staan van het toetsdoel.

Ook geeft elk hoofdstuk ideeën hoe je met collega’s aan de slag kan op basis van kennis uit onderzoek. Dat spreekt mij erg aan: ik geloof in de kracht van collega’s samen, samen het onderwijs verbeteren. En dit boek geeft per thema inhoud aan het gesprek en tips hoe je dat samen kan aanpakken.


Recensent

Annette de Deken is coach verbetercultuur RVKO/methodiek Stichting LeerKRACHT en initiatiefnemer Montessori Movement 010.

Alles op een rij - vo

Lees meer over dit boek.

 

Wil jij een boek recenseren?

We hebben altijd boeken die liggen te wachten op een recensent! Kijk hier voor het huidige aanbod.

Een reactie plaatsen