Alles op een rij. Praktische handreikingen uit onderzoek voor het basisonderwijs

29 november 2018
 
Auteur: Winnifred Jelier

‘Alles op een rij’ geeft heel beknopt de highlights van 15 jaar onderzoek weer. Het boek bevat zes korte hoofdstukken, waaruit je makkelijk kunt kiezen als je weinig tijd hebt:

  • Effectieve feedback
  • Grip op begrijpend lezen
  • Beter rekenen
  • Lesgeven aan kleuters
  • Overdracht van groep 8 naar de brugklas
  • Ouderbetrokkenheid bevorderen

De inhoud van het hoofdstuk ‘Effectieve feedback’ lag erg voor de hand. Natuurlijk ontzettend belangrijk, maar de informatie was niet vernieuwend. Ik mag hopen dat alle leraren bij hun leerlingen checken of de boodschap daadwerkelijk is aangekomen en feedback geven die aansluit bij het niveau van het kind.

Vanwege mijn werk interesseerde ik mij het meest voor ‘Grip op begrijpend lezen’. Om goed begrijpend te kunnen lezen is een grote woordenschat van belang. Twee supergoede tips uit het boek die hieraan bijdragen vond ik om kinderen zelf te laten kiezen wat ze lezen en om dagelijks vrij lezen in te plannen. Met een kwartier vrij lezen kunnen kinderen 1000 nieuwe woorden leren per jaar. In dit hoofdstuk miste ik echter het belang van voorlezen. Uiteraard draagt dit ook enorm bij aan de woordenschat.


Recensent

Kim Bekkers werkt als leesconsulent voor De Bibliotheek op school in het Rotterdamse basisonderwijs. Ze komt op allerlei scholen en helpt hen met leesbevordering.

Alles op een rij

Lees meer over dit boek.

 

Wil jij een boek recenseren?

We hebben altijd boeken die liggen te wachten op een recensent! Kijk hier voor het huidige aanbod.

Een reactie plaatsen