Autisme in het middelbaar beroepsonderwijs

29 november 2018
 
Auteur: Esther van de Ven

Sinds de invoering van Passend Onderwijs zou er steeds meer aandacht voor het begeleiden van studenten met autisme moeten zijn. De auteur van ‘Autisme in het middelbaar beroepsonderwijs’ stelt terecht dat dit helaas nog niet voor elke docent even vanzelfsprekend is. Het boek is prettig geschreven en overzichtelijk opgebouwd. De verschillende onderdelen van het beroepsonderwijs zoals het eerste jaar, de stage en het maken van opdrachten worden besproken in de context van jonge, autistische studenten. Hiermee wordt ook vaak de bestaande praktijk van het onderwijs besproken alsof de lezer hier nog niet mee bekend is. Daardoor is dit boek met name geschikt voor de startende docent die pas kort lesgeeft op een beroepsopleiding. De ervaren mbo-docent zal meer baat hebben bij een gespecialiseerd boek over de verschillende vormen van autisme. Zo komen we ook op het grootste gebrek van dit boek: autisme wordt als algemene term gebruikt zonder onderscheid in subgroepen. De auteur geeft hier geen andere verklaring voor dan ‘niet relevant’. Helaas ontstijgt ze daarmee algemeenheden zoals het bieden van veel structuur en weinig prikkels veelal niet.


Recensent

Koen Istha is docent economie & ondernemen op een school voor vmbo in Rotterdam. Tevens was hij enkele jaren werkzaam als docent in het voortgezet speciaal onderwijs.

Autisme in het mbo

Lees meer over dit boek.

 

Wil jij een boek recenseren?

We hebben altijd boeken die liggen te wachten op een recensent! Kijk hier voor het huidige aanbod.

Een reactie plaatsen