Cultuurpedagogiek, onderwijspolitiek en de staat van het onderwijs

2 oktober 2017
 
Auteur: Jan Dirk Imelman, Henk Wagenaar, Wilna Meijer

Dit boek is een bundeling van vier essays die samenhangen, maar ook losstaand gelezen kunnen worden. Op zeer verhelderende wijze worden populaire moderne onderwijstrends gefileerd en wordt het recente advies ‘Ons onderwijs 2032’ met de grond gelijk gemaakt. De auteurs pleiten voor herstel van een klassiek pedagogisch denken en handelen waarbij de ‘didactische driehoek’ (student, leraar, leerstof) weer als de structuurbepalende factor wordt gezien. Ook de afname van de autonomie van de professional wordt aan de kaak gesteld en daarmee is dit boek misschien minder geschikt voor de docent: dit mag als bekend worden verondersteld. Beter zou het zijn dit boek onder de aandacht te brengen bij de vele beleidsadviseurs, congressprekers en onderwijsmanagers die ons land rijk is.


Recensent

Koen Istha is docent en mentor op het Schreuder College Taborstraat (voortgezet speciaal onderwijs havo/vmbo-tl).

Lees meer over dit boek.

Een reactie plaatsen