De zesde rol van de leraar: De leercoach

2 april 2018
 
Auteur: Linda Odenthal, Susan Potiek en Ariena Verbaan

Dit boek neemt leraren in het voortgezet- en beroepsonderwijs mee, die een bewuste invulling willen geven aan zelfregulerend leren van leerlingen. Zo kunnen ze regie over eigen leren en over het eigen leven verkrijgen; een vereiste om te kunnen functioneren in een steeds veranderende samenleving.

Op een gestructureerde en inzichtelijke manier wordt de theorie met tabellen uitgelegd in drie thema’s: didactisch coachen, pedagogisch coachen en coachen op zelfregulatie. In de volgende hoofdstukken is ruimte om concrete kennis toe te passen in de eigen praktijk.

Het boek is prettig leesbaar. Aan het eind vind je opdrachten om zelf als een leercoach aan de slag te gaan en een effectievere leercoach te worden. Vanuit mijn achtergrond met de voorschool had ik niet direct een link verwacht in dit boek. Toch blijkt die er wel degelijk te zijn! Die zit vooral in het opbrengstgericht werken en het educatief handelen van de pm-ers: het bevorderen van de ontwikkeling van aanpakgedrag (strategieën) bij de kinderen. Dit boek is dus interessant voor een heel brede groep leerkrachten!


Recensent

Hannie van ’t Veer is vanaf 1980 werkzaam geweest in het peuterspeelzaalwerk.

De zesde rol van de leraar

Lees meer over dit boek.

 

Wil jij een boek recenseren?

We hebben altijd boeken die liggen te wachten op een recensent! Kijk hier voor het huidige aanbod.

Een reactie plaatsen