Differentiëren is te leren! Omgaan met verschillen in het basisonderwijs.

13 februari 2019
 
Auteur: Aafke Bouwman, Boudewijn Hogeboom en Els Loman

Iedereen is uniek en alle kinderen leren op een eigen wijze. Er is in het klassikale onderwijs een afstemming voor de gemiddelde leerling, alleen die leerling bestaat niet. Verschillende onderwijsbehoeften en als leerkracht zorgen dat alle leerlingen optimaal leren? Daar vind ik de ideeën voor niveaudifferentiatie in het boek Differentiëren is te leren erg bruikbaar voor.

Behalve de theorie over de voorwaarden voor leren, het passend maken van je onderwijs en de verschillende manieren van differentiëren vond ik het met name interessant om de organisatie in je groep dusdanig neer te zetten dat je via analyse en evaluatie daadwerkelijk tot efficiënt differentiëren kán komen.

Het boek geeft veel praktijkvoorbeelden om zo de vertaling naar de eigen schoolomgeving te kunnen maken: als daadwerkelijk stappenplan met tools. Zelf gebruik ik hem als werkdocument wanneer ik een verandering doorvoer zoals ons groepsdoorbroken leesonderwijs, na de succesvolle try-out vorig schooljaar. Ook ons didactisch werkplan kun je verder vormgeven met de tools uit het boek: terugkijken, aanpassen en doorpakken.

In het kader van doseren kan en wil je niet alles tegelijk aanpakken. Het boek ligt zowel thuis als in de groep en dient voor mij als inspiratiebron, opfrisbeurt en stappenplan. Je denkt wat vaker na wat je met differentiëren kan bereiken.

Soms is het fijn die blinde vlekken bewust op te zoeken!


Recensent

Babette ’t Hart is leerkracht van groep 4 op CBS Het Anker in Vlaardingen.

Lees hier meer over dit boek.

 

Wil jij een boek recenseren?

We hebben altijd boeken die liggen te wachten op een recensent! Kijk hier voor het huidige aanbod.

Een reactie plaatsen