Gereedschap voor in de klas

4 juni 2018
 
Auteur: Simon Ettekoven & Ad van Oor

Het boek Gereedschap voor in de klas gaat over de basisprincipes van het lesgeven. In het gehele boek worden tools aangereikt om een les zo optimaal mogelijk in te kunnen richten. Het is een combinatie van enerzijds onderwijstheorie (zoals leergedrag en vormen van sturing) en anderzijds praktijkvoorbeelden (zoals voorbeelden van werken in duo’s en klassenopstelling). De opbouw van het boek is prettig. Het begint bij de theorie over leren, vervolgens het ontwerp van de les, de daadwerkelijke uitvoering en tot slot de reflectie.

Dit boek is zowel voor de startende als de ervaren docent een must-have. Voor de beginnende docent biedt het tips en tricks bij de eerste stappen in het onderwijs. Voor de ervaren docent is het prettig om weer even stil te staan bij de basisprincipes en na te denken waarom bepaalde keuzes gemaakt worden. Dit is ongeacht in welk vakgebied iemand werkzaam is.

Zelf heb ik veel aan de voorbeelden van de aangeboden werkvormen, maar ook aan de theorie over motivatie en de rol van de docent. Het blijft immers een kunst om leerlingen te motiveren voor je vak en hen daarbij op verschillende manieren te prikkelen.


Recensent

Tom van Grondelle is docent geschiedenis en brugklasmentor op het Melanchthon Schiebroek (havo, vwo, gymnasium).

Gereedschap voor in de klas

Lees meer over dit boek.

 

Wil jij een boek recenseren?

We hebben altijd boeken die liggen te wachten op een recensent! Kijk hier voor het huidige aanbod.

Een reactie plaatsen